AnnaPavlikovaweb

Matka sušického kláštera

 

Matka sušického kláštera

V pondělí 17. ledna 2022 si Pán k sobě povolal Annu Pavlíkovou, duchovní matku mnoha kněží a také duchovní matku sušického kláštera. V sobotu 22. ledna poděkujeme v Kolinci za její naplněný život.

Rodačka z Kolince nastoupila na střední zdravotní školu do Prahy “pod Petřín” k sestrám boromejkám. První umístěnku po ukončení studia dostala do Sušice. V okamžiku, kdy odchází z pražské Bulovky, dělá jedno z důležitých rozhodnutí svého života: “Najednou jsem byla volná. Věděla jsem, že můžu jít sloužit Pánu Bohu. Šla jsem tedy do Klenčí a vzala službu farní hospodyně. Vlastně jsem nevěděla, co to všechno obnáší.” Tak se dostala do blízkosti o. Norberta Haranta, kapucínského kněze, původem ze Sušice.

Po Listopadu 1989 se stěhuje do místního kláštera a dál je k dispozici bratřím jako zdravotnice i jako hospodyně. Když v roce 2001 umírá o. Norbert, přebírá de facto do podzimu 2007 péči o celý klášter. Po opětovném návratu bratří je jim znovu blízko. Vztah ke kapucínům zůstává vřelý až do její smrti. Vnímáme ji také jako ženu modlitby, která ráda pamatovala na své blízké a také na kněze. Poslední čas trávila v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě. V červenci by oslavila devadesáté narozeniny.

Rozloučení proběhne při mši sv. v sobotu 22. ledna 2022 ve 13 h v kolineckém kostele sv. Jakuba. Hlavním celebrantem bohoslužby bude P. Jiří Kalaš, místní kapucíni se podělí o promluvu a o vedení pohřebních obřadů. Rádi zveme všechny ke společné modlitbě za tuto velmi vzácnou ženu.

[17. ledna 2022]

Přejít nahoru