Nemůžeme přijmout toho:

1. Kdo dosud nedokončil sedmnáctý rok svého věku.
2. Kdo je manžel, dokud trvá manželství.
3. Kdo je vázán posvátným poutem s nějakým institutem zasvěceného života nebo včleněn do společnosti apoštolského života.
4. Kdo vstupuje do institutu pod vlivem násilí, velkého strachu nebo podvodně.
5. Kdo zatajil své přičlenění k nějakému institutu zasvěceného života nebo nějaké společnosti apoštolského života. (srov. kán. 643)

Přejít nahoru