Nová kniha Marka Brčáka o kapucínech

Velmi rádi doporučujeme Vaší pozornosti knihu Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599-1783, která před nedávnem vyšla v Nakladatelství Karolinum. Autorem publikace je historik a archivář PhDr. Marek Brčák, Ph.D., který patří ke znalcům českomoravské kapucínské provincie, jak ostatně prozrazuje i jeho bibliografie.

Kniha mapuje počátky kapucínů v našich zemích, od příchodu prvních bratří pod vedením sv. Vavřince z Brindisi až po josefínské reformy. Jde vlastně o první ucelenou odbornou monografii, která čtenáři přibližuje kapucínský život. Styl Marka Brčáka jsme mohli zažít třeba při přednáškách pro veřejnost, tedy i v sušickém klášteře, kde nám poodkryl vztahy mezi bratřími a dobrodinci, popř. jsme se více dozvěděli o barokních kapucínských terciářích. Můžeme to považovat za určitou ochutnávku současné knihy.

Není bez zajímavosti, že autor mimo jiné také úzce spolupracoval s bratřími našeho řádu (s br. Romualdem, Pacifikem, Petrem, Ladislavem ze slovenské provincie), jak se ostatně můžeme dočíst v úvodním poděkování.

Kniha už je uvedena do prodeje, najdete ji např. v e-shopu Karolina.

[3. února 2023]

Přejít nahoru