Novéna k Duchu Svatému

Drazí přátelé! Velikonoční období se nám blíží ke svému konci a tudíž se připravujeme na slavnost seslání Ducha Svatého. I tento rok se na tuto událost chceme připravit tzv. novénou. Po devět dní se budeme scházet společně k modlitbám, před vystavenou Nejsv. svátostí a my, bratři kapucíni vás zveme k této společné přípravě.

O co jde/ co nás čeká :

Novéna (z latinského novem – devět) je modlitba pronášená devět po sobě následujících dní, obvykle za nějakým konkrétním účelem. Podle církevní tradice, po nanebevstoupení Pána Ježíše, se apoštolové scházeli na modlitbách a očekávali seslání Ducha Svatého.
U nás v kapucínském kostele, připravili bratři kapucíni v 19:30 prostor pro modlitební ztišení se, ale také pro zaposlouchání se do příjemných tónů živé hudby. Prostor kostela bude vyzdoben rozžatými svícemi, vzduchem bude vonět kadidlo a každý večer bude rozdělen do tří části. V té první nám bratr Radek nabídne způsob jak se ztišit. V druhé části večera budeme chvílí meditovat nad citacemi z Bible. A v poslední částí se ohlédneme za uplynulým dnem, jak jsme ho prožili, co nás potěšilo, co nám dávalo život, energii…
Hlavně však bude vytvořený prostor pro ztišení se a odpočinek.

Těší se na vás, olomoučtí kapucíni na Dolním nám.

novéna k Duchu Svatému
Přejít nahoru