Novinky

Svaté spolusestry

15. května 2022 byly svatořečeny dvě naše spolusestry. Aby nám přiblížil jejich životní osudy, napsat u této příležitosti náš generální ministr inspirativní list. Následujícího znění: Všem …
Číst dál

Bleší Trh

Milí přátelé, po loňské zkušenosti, kdy se i vaší zásluhou vybralo více, než 70 tisíc korun pro Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých zde v Olomouci …
Číst dál

Novéna k Duchu Svatému

Drazí přátelé! Velikonoční období se nám blíží ke svému konci a tudíž se připravujeme na slavnost seslání Ducha Svatého. I tento rok se na tuto …
Číst dál

Instalace relikviáře

V neděli 12. června 2022 bude v kostele u kapucínů v Brně slavnostně instalován relikviář sv. otce Pia z Pietrelciny. Akce je spojena s moderovanou …
Číst dál

Dva noví blahoslavení

4. června 2022 budou v Bejrútu prohlášeni za blahoslavené dva naši spolubratři – oběti největší genocidy křesťanů ve 20. století. K této příležitosti nám náš …
Číst dál
Scroll to Top