O kapucínských barokních terciářích a náboženských bratrstvech

Ve středu 27. dubna 2022 rádi zveme na přednášku PhDr. Marka Brčáka, Ph.D., ve které nám přiblíží život terciářů v baroku. Přijít můžete do refektáře sušického kláštera v 19.30 h.

Marek Brčák, historik a archivář z Ústavu dějin Univerzity Karlovy, se zaměřuje na české církevní dějiny raného novověku a na dějiny vzdělanosti. Dlouhodobě “mapuje” život naší kapucínské provincie a zasvěceně dokáže přibližovat kapucínskou historii a spiritualitu, jak je zřejmé z jeho bohaté publikační činnosti. Jedním z jeho posledních projektů je společná práce s historikem PhDr. Janem Lhotákem, Ph.D. na tématu kapucínských terciářů. Dubnová přednáška bude určitou “ochutnávkou”…

Výklad bude doplněn obrazovým materiálem. Trvání přednášky odhadujeme na 45 minut, poté bude i čas na dotazy. Přítomni budou i současní terciáři, tedy sekulární františkáni, kteří se při klášteře pravidelně scházejí.

Do refektáře se dostanete bočním vchodem, naproti kostelu Matky Boží.

Plakát ke stažení

[9. dubna 2022]

Přejít nahoru