O odvaze k novému

 

O odvaze k novému

V rámci Večerů pro muže přijal pozvání do Sušice P. Šebestián, františkán z plzeňské komunity, aby nás povzbudil k odvaze k novému. 

Přednáška se konala v refektáři kláštera 1. února 2022 a host zaujal tématem i způsobem spontánního vyprávění. Dotkl se tří základních okruhů: nejdříve mluvil o novosti jako o potřebě nových věcí a nových podnětů. Poté se zaměřil na novost ve smyslu volby z mnohosti a prohloubení konkrétního. Nakonec přiblížil Ježíšovu evangelní novost, která jde proti logice naší obvyklé zkušenosti. Posluchači slyšeli promluvu prošpikovanou nejrůznějšími příklady a také humornými podněty.

Pokud Vás tento krátký článek zaujal a měli byste zájem se potkávat nad mužskou spiritualitou, klidně přijďte. Více informací o Večerech pro muže rád podá Jan Švehla, tel. 702 21 629, jn.svhl@hotmail.com.  Součástí setkání bývá i společná modlitba, sdílení a také nabídka svátosti smíření.

[5. února 2022]

Přejít nahoru