Ohlášky z Brna

Neděle 14. srpna 2022

  • V pondělí, o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, zde bude mimořádně mše svatá v 17h.
  • Pouze v neděli při večerní mši svaté: Po mši svaté Vás zveme do kláštera na prázdninové kapučíno. Dostanete se k němu a hlavně k posezení s druhými, přes zpovědní chodbu a zákristii.
Neděle

14.8.

20. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

Večerní mše sv.

z vigilie Nanebevzetí

10:00 Za † Marii Manovou a živou rodinu
17:00 Za † Sylvu
Pondělí

SLAVNOST

NANEBEVZETÍ

PANNY MARIE

– Doporučený svátek –

17:00 !

Úterý 17:00 Za † rodiče Evžena a Annua tetu Marii
Středa 17:00 Za † Ludmilu Kunstovoua † Růženu Jurigovou
Čtvrtek

/Nez. památka

bl. kapucínských mučedníků

velké francouzské revoluce/

17:00 Za rodiče a sourozence s rodinami
Pátek

/Nez. památka

sv. Ludvíka z Anjou,

menšího bratra, biskupa/

17:00 Za † manžela Zdeňka, rodičea za živou rodinu
Sobota

Památka

sv. Bernarda,

opata a učitele církve

17:00 Za † Petra Jankovýcha Boží požehnání pro živou rodinu
Neděle

21.8.

21. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:00 Za Ludmilu Petrželovou
17:00 Za obrácení Jany

a uzdravení její rodiny

Neděle 7. srpna 2022

  • Od úterý probíhá v Hradci Králové Celostátní setkání mládeže, pamatujme prosím na mladé věřící.
  • Ve čtvrtek, o svátku sv. Kláry se bude konat sbírka na naše sestry klarisky-kapucínky ve Šternberku, které se ve skrytosti modlí a obětují za svět.
  • Příští neděli bude kapučíno – neformální posezení v klášteře – pouze po večerní mši svaté.

Neděle 31. července 2022

  • V úterý, o tzv. slavnosti Porciunkule, bude možno získat za těchto podmínek plnomocné odpustky: Kromě svátosti smíření, přijetí eucharistie a modlitby na úmysl papeže – a to s vyloučením náklonosti k jakémukoliv hříchu – bude třeba se při návštěvě kostela pomodlit Otčenáš a Věřím v Boha.
  • Centrum naděje a pomoci zve dospívající dívky ve věku 12-18 let na týdenní kurz v srpnu (15.-19.8.) „Být sama sebou“. Motivací kurzu je, aby dívky získaly podněty, které jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky ve složitém období dospívání. Dále organizace pro dospívající dívky nabízí jednorázový kurz „Jsem jedinečná“. Informace jsou také na nástěnce nebo webových stránkách (https://www.cenap.cz/jsem-jedinečna

 

 

Přejít na začátek