Ohlášky z Brna

Neděle 7. srpna 2022

  • Od úterý probíhá v Hradci Králové Celostátní setkání mládeže, pamatujme prosím na mladé věřící.
  • Ve čtvrtek, o svátku sv. Kláry se bude konat sbírka na naše sestry klarisky-kapucínky ve Šternberku, které se ve skrytosti modlí a obětují za svět.
  • Příští neděli bude kapučíno – neformální posezení v klášteře – pouze po večerní mši svaté.

Neděle

7.8.

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:00

Za živé a † bratry a dobrodince kapucínů

17:00

Za rodinu a blízké

Pondělí

SVÁTEK

sv. Dominika,

kněze a zakladatele řádu

Úterý

SVÁTEK

sv. Terezie Benedikty od Kříže,

panny a mučednice,

patronky Evropy

17:00 Za všechny maminky z Modliteb matek,

zvláště pak za ženy, které jsou ve službě.

Středa

SVÁTEK

sv. Vavřince,

jáhna a mučedníka

17:00

Za živou a † rodinu Švarcovu

Čtvrtek

SVÁTEK

sv. Kláry,

panny

17:00

Za živou a † rodinu Pastrnkovu

Pátek

17:00 Za živou a † rodinu Švarcovu

Sobota

17:00 Za živou a † rodinu Pitnerovu

Neděle

14.8.

20. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

Večerní mše sv.

z vigilie Nanebevzetí

10:00

Za † Marii Manovou a živou rodinu

17:00

Za † Sylvu

Neděle 31. července 2022

  • V úterý, o tzv. slavnosti Porciunkule, bude možno získat za těchto podmínek plnomocné odpustky: Kromě svátosti smíření, přijetí eucharistie a modlitby na úmysl papeže – a to s vyloučením náklonosti k jakémukoliv hříchu – bude třeba se při návštěvě kostela pomodlit Otčenáš a Věřím v Boha.
  • Centrum naděje a pomoci zve dospívající dívky ve věku 12-18 let na týdenní kurz v srpnu (15.-19.8.) „Být sama sebou“. Motivací kurzu je, aby dívky získaly podněty, které jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky ve složitém období dospívání. Dále organizace pro dospívající dívky nabízí jednorázový kurz „Jsem jedinečná“. Informace jsou také na nástěnce nebo webových stránkách (https://www.cenap.cz/jsem-jedinečna

 

 

Přejít na začátek