Ohlášky z Brna

neděle 26. března

 • Křížovou cestu následující pátek povede místní Modlitební společenství Patera Pia. Začíná se v 17:15.
 • Tentýž den se bude v naší kryptě od 18:30 konat mše svatá, obětovaná za všechny zemřelé, zvláště za uplynulý měsíc a za jejich pozůstalé. Do krypty se dostanete uličkou vlevo od kostela.
 • Do Tržnice Brno na Zelném trhu je možno každou středu od 14:00-20:00 přinášet věci pro potřebné na Ukrajině. Seznam nedostatkových věcí naleznete vzadu na nástěnce.
Neděle

26.3.

V. NEDĚLE POSTNÍ

10:00 Za živé a † bratry a dobrodince kapucínů
17:00 Za Jiřího a na poděkování za jeho drahé a svěřené,zvláště rodinu Jany
Pondělí

Úterý 17:00 Za † Pavla Přibyla, rodiče a prarodiče
Středa 17:00 Za Boží požehnání pro Andreu a její rodinu
Čtvrtek 17:00 Za † rodiče Štefanii a Imricha
Pátek

  16:15 Křížová cesta

17:00 Za Boží požehnání a všechny milosti pro sestru Miriam
18:30Krypta Za zemřelé, zvláště za uplynulý měsíc a za jejich  pozůstalé
Sobota 17:00 Za † Antonii Holečkovou
Neděle

2.4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

10:00 Za † rodiče Annu a Evžena a tetu Marii
17:00 Za † rodiče, jejich sourozence a živou rodinu

Neděle 19 . března

 • Křížové cesty u nás probíhají během doby postní v pátky od 16:15. Jejich vedení se ujímají různá společenství a uskupení při našem klášteře. Následující pátek to bude zdejší schola.
 • Kvůli postní neděli se letos slavnost sv. Josefa přesouvá na pondělí března. V ten den u nás bude mimořádně mše svatá v 17 hodin.
 • V úterý po večerní mši svaté se v klášteře koná pravidelné setkání Biblického kroužku pod vedením br. Pacifika.
 • V sobotu 25. března se v Brně uskuteční diecézní setkání pro rozvedené Rozvod a život rozvedených v církvi. Na nástěnce je možno se dovědět více.

Neděle 12. března

 • Křížové cesty u nás probíhají během doby postní v pátky od 16:15. Jejich vedení se ujímají různá společenství a uskupení při našem klášteře. Následující pátek to budou ženy z hnutí Modlitby matek.
 • Kvůli postní neděli se letos slavnost sv. Josefa přesouvá na pondělí 20. března. V ten den u nás bude mimořádně mše svatá v 17 hodin.
 • Spolek Spokojený senior a biskupství brněnské pořádají 22. března pouť do Znojma a Hlubokých Mašůvek.
 • V sobotu 25. března se v Brně uskuteční diecézní setkání pro rozvedené Rozvod a život rozvedených v církvi. Na nástěnce je možno se dovědět více.

Neděle 5. března 2023

 • Křížové cesty u nás probíhají během doby postní v pátky od 16:15. Jejich vedení se ujímají různá společenství a uskupení při našem klášteře. Následující pátek to budou chlapi z duchovního cvičení Exodus 90.
 • Následující sobotu v našem kostele a klášteře proběhne celodenní oslava 25. výročí Modlitebního společenství P. Pia. Začíná se v 9:30 mší svatou, na programu je pak např. duchovní slovo, adorace, dokument o P. Piovi, růženec a na závěr v 15:30 uctění relikvie P. Pia. Podrobný průběh je rozepsán na nástěnce.
 • Příští neděli, tradičně druhou v měsíci, Vás zveme na oslavu již ročního výročí od prvního Kapučína. Přijďte se ohřát nejen tímto firemním nápojem, ale i milým slovem Vašich sousedů z kostelní lavice! Pochutiny k jednoduchému posezení jsou vítány! 🙂
 • ! Pouze v sobotu a neděli dopoledne: Tuto neděli 5. března v 15 hodin, se v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti, koná Postní meditace s hudbou. Program je spojen s prezentací Hospice sv. Alžběty a s veřejnou sbírkou ve prospěch hospice.
 • Brněnské Centrum naděje a pomoci oslaví toto úterý 29 let své oficiální existence. Ten den nás zvou od 15:00-18:00 do svého sídla na Vodní ulici, na „Odpoledne otevřených dveří“. Zmíněné centrum také připravuje od 13. do 17. března kurz Být sama sebou. Tento týdenní kurz je určený pro dívky ve věku 12 – 18 let. Více naleznete na nástěnce.

Neděle 26. února 2023

 • Ve čtvrtek, první v měsíci, v 19:30 jste opět zváni místní scholou na modlitbu růžence s krátkým rozjímáním a prokládanou zpěvy. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude pak růženec modlit.
 • Křížové cesty u nás budou probíhat během doby postní v pátky od 16:15. Jejich vedení se ujmou různá společenství a uskupení při našem klášteře. Následující pátek to budou františkánští terciáři.
 • Brněnské Centrum naděje a pomoci připravuje od 13. do 17. března kurz Být sama sebou. Tento týdenní kurz je určený pro dívky ve věku 12 – 18 let. V kurzu se s dívkami zaměřují především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná. Více naleznete na nástěnce.
 • Na stolečcích vzadu si můžete vzít „postničky“, do nichž lze střádat peníze ušetřené za skromnější život v postu. Obnos lze po postní době darovat na charitní potřeby ve farnosti nebo diecézi. Konkrétně na stacionář Effeta pro lidi s mentálním postižením nebo na Lůžko milosrdného samaritána, kde se ujímají maminek s dětmi, které museli uprchnout před agresivitou nejbližších.

Neděle 19. února 2023

  • Sbírka této neděle bude věnována na Haléř sv. Petra, tedy papeži Františkovi, aby mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí ve světě. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
  • Popeleční středa je den přísného postu. Ten není hladovkou: Dle tradice je možno se jednou dosyta najíst a v jiné části dne občerstvit.
  • Křížové cesty u nás budou probíhat během doby postní v pátky od 16:20. Jejich vedení se ujmou různá společenství a uskupení při našem klášteře. Následující pátek to budou zdejší ministranti.
  • Na stolečcích vzadu si můžete vzít „postničky“, do nichž lze střádat peníze ušetřené za skromnější život v postu. Obnos lze po postní době darovat na charitní potřeby ve farnosti nebo diecézi. Konkrétně na stacionář Effeta pro lidi s mentálním postižením nebo na Lůžko milosrdného samaritána, kde se ujímají maminek s dětmi, které museli uprchnout před agresivitou nejbližších.
  • V pátek v 9:15 bude mše svatá v naší hrobce, a to za zemřelé v nedávné době a za jejich pozůstalémše svatá v naší hrobce, a to za zemřelé v nedávné době a za jejich pozůstalé.

Neděle 12. února  2023

 • List biskupa Pavla k zájemcům o kněžskou službu.
 • Od pondělí 13. února bude probíhat Národní týden manželství. Je to příležitost k obnově těchto mezilidských vztahů a modlitbám za ně.
 • V úterý po večerní mši svaté se v klášteře koná pravidelné setkání Biblického kroužku pod vedením br. Pacifika.
 • Sbírka příští neděle bude věnována na Haléř sv. Petra, tedy papeži Františkovi, aby mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí ve světě. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Nyní po mši svaté vás zveme na setkání v klášteře při šálku kapučína.

Neděle 5. února  2023

 • V úterý po mši svaté, se bude konat pravidelné setkání Modlitební skupiny Padre Pia.
 • V pátek začíná na Centru pro rodinu (Biskupská 7) kurz Začít znovu aneb Jak dál po rozvodu a rozchodu. Více informací je na nástěnce.
 • Při sobotní mši svaté budeme udělovat svátost nemocných. Tato svátost není jen pro umírající, ale je určena již pro ty, kdo nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím. Lze ji přijmout i vícekrát za život. Před přijetím svátosti nemocných je vhodné být v nedávné době vyzpovídaní.
 • Následující neděle bude druhá v měsíci, proto po obou mších svatých bude opět příležitost se setkat v klášteře při šálku kapučína.

Neděle 29. ledna 2023

 • Ve čtvrtek, první v měsíci, v 19:30 jsme opět zváni místní scholou na modlitbu růžence s krátkým rozjímáním a prokládanou zpěvy. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude pak růženec modlit.
 • V pátek se po večerní mši svaté a prvopátečním výstavu bude udělovat svatoblažejské požehnání.
 • V pátek 7. února začíná na Centru pro rodinu (Biskupská 7) kurz Začít znovu aneb Jak dál po rozvodu a rozchodu. Více informací je na nástěnce.
 • Brněnské Centrum naděje a pomoci připravuje od 13. do 17. března kurz Být sama sebou. Tento oblíbený týdenní kurz je určený pro dívky ve věku 12 – 18 let. V kurzu se s dívkami zaměřují především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná. Více naleznete na nástěnce.
 • Během Tříkrálové sbírky se v našem kostele vybralo přes 20 tisíc Kč. Velké díky všem dárcům za pomoc potřebným!
 • Tento týden budeme rušit pozůstatky vánoční výzdoby. Pro zajímavost a modlitbu za dobrodince: jedličky Vám pro radost, nám podaroval jeden pán od Přerova, květinovou výzdobu vytvářela paní Ema a hvězdičky na stromky postupně vyrábí paní Darina.
Přejít nahoru