Ohlášky z Brna

NEDĚLE 24. ZÁŘÍ 

 • Od úterý začíná společná novéna před slavností sv. Františka z Assisi. Bude probíhat po mších svatých v kapli sv. Františka.
Neděle

24.9.

25. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:00 Za † Jana Machálka a živou rodinu
17:00 Za živou a † rodinu Horákovu a Navrátilovu
Pondělí

/Nez. památka

bl. Inocence z Berza,

kapucína, kněze/

Úterý

/Nez. památka

mučedníků františkánské rodiny z Valencie/

17:00 Za všechny, kdo postrádají smysl života a trpí závislostmi
Středa

Památka

sv. Vincence z Paula,

kněze

17:00 Za šťastné provedení operace pro bratra Josefa
Čtvrtek

SLAVNOST

SV. VÁCLAVA,

mučedníka, hlavního patrona českého národa

-doporučený svátek-

17:00 Za Františka a celou † a živou rodinu
Pátek

SVÁTEK

sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

17:00 Za uzdravení Bohunky a za její † maminku
Sobota

Památka

sv. Jeronýma,

kněze a učitele církve

17:00 Za † manžela a oboje rodiče
Neděle

1.10.

26. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:00 Za † maminku Marii
17:00 Za † Marii Pitnerovou a dvoje † rodiče

NEDĚLE 17. ZÁŘÍ 

 • Pastýřský list biskupa Pavla – Kartičky s postoji věřících při mši svaté nechávejte prosím položené na lavicích, aby mohly sloužit dalším.
 • V úterý po večerní mši svaté se v klášteře koná pravidelné setkání Biblického kroužku pod vedením br. Pacifika.
 • Od minoritů srdečně zvou na Večer chval, který se uskuteční ve středu 20. září v 18:18 v kapitulní síni kostela svatých Janů (u minoritů) – vstup je tam vpravo od hlavního vchodu.
 • V sobotu 23. září, v den památky Pia z Pietrelciny, proběhne v kostele sv. Tomáše oslava tohoto světce slavnostnějším způsobem. Začátek je v 16:00, kdy začne adorace spojená s možností svátosti smíření. Následuje přednáška a v 17:30 mše svatá s uctěním relikvie otce Pia. Po mši bude malé agapé – pohoštění. Zvou členové sekulárního institutu a sdružení Servi della Sofferenza.

NEDĚLE 10. ZÁŘÍ 

 • Nezisková organizace „Na počátku“ nabízí sociální a psychologické poradenství těhotným ženám a maminkám, které jsou v krizi, potřebují pomoc s péčí o děti, pomoc s hospodařením nebo bydlením, při komunikaci s úřady nebo soudy či uvažují o potratu,… Poradna působí na adrese Příkop 6 a poskytuje i materiální a potravinovou pomoc. Služby poradny jsou zdarma.
 • Diecézní centrum mládeže pořádá letos dva různé kurzy pro mládež: animátorský (https://forms.gle/jcG4isHyctWLRkhTA) a kurz vedoucího (https://forms.gle/1Kz8FPt4ZJDXDCjbA). Zájemci nechť se přihlásí, blíží se totiž uzávěrka přihlášek.

NEDĚLE 3. ZÁŘÍ 

 • V úterý po mši svaté, se bude konat pravidelné setkání Modlitební skupiny Padre Pia.
 • Ve čtvrtek, první v měsíci, v 19:30 jste opět zváni místní scholou na modlitbu růžence s krátkými rozjímáními a prokládanou zpěvy. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude pak růženec modlit.
 • V sobotu 9. září ve 14:00 se koná komentovaná vycházka Po stopách kapucínských dobrodinců, poslední akce Brněnského léta. Přihlašujte se, prosím, na webu hrobky.
 • Příští neděli září bude opět příležitost se setkat po bohoslužbách na besedě při kapučínu. Bude už poslední takto hlášené, nicméně bude nadále jako dosud bývat pravidelně druhou neděli v měsíci. O tyto besedy býval sporadický zájem, proto se jeví jako přínosnější usilovat o osobitost setkání více než o množství účastníků.
 • Rovněž příští neděli září se od 17:00 v katedrále uskuteční Večer chval za salesiánské misie v Bulharsku. Po modlitbě proběhne diskuze a promítání fotek z Bulharska.
 • V našem kostele je možno přijímat bezlepkové hostie. Kdo tak potřebujete, nahlašujte se, prosím, před mší svatou v zákristii a ke sv. přijímání přistupujte pak jako první.
 • Žehnání školních pomůcek

NEDĚLE 27. SRPNA

 • Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude proto následovat adorace a zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V 18:30 se pak bude v kryptě konat mše svatá, obětovaná za zemřelé, zvláště uplynulého měsíce.
 • Centrum pro rodinu a sociální péči zve na Diecézní pouť rodin, která se uskuteční příští sobotu v Předklášteří. Program začíná v 10:30 modlitbou růžence a v 11:00 následuje mše svatá celebrovaná panem biskupem Pavlem.
 • Příští neděli, první v novém školním roce, zveme všechny školáky a školačky k žehnání jejich učebních pomůcek při mši svaté. Přineste si je, prosím, proto s sebou.

NEDĚLE 20. SRPNA

 • V našem kostele je možno přijímat bezlepkové hostie. Kdo tak potřebujete, nahlašujte se, prosím, před mší svatou v zákristii a ke sv. přijímání přistupujte pak jako první.

NEDĚLE 13. SRPNA

 • Sbírka této neděle bude věnována na potřeby komunity našich sester klarisek-kapucínek ve Šternberku. V pátek jsme totiž slavili jejich zakladatelku sv. Kláru. Všem, kdo přispěli, jménem našich sester děkujeme!
 • V našem kostele je možno přijímat bezlepkové hostie. Kdo tak potřebujete, nahlašujte se, prosím, před mší svatou v zákristii a ke sv. přijímání přistupujte pak jako první.
 • Centrum naděje a pomoci (CENAP) opět pořádá on-line Kurz Symptotermální metody. Jedinečnost kurzu spočívá ve vedení zkušenou gynekoložkou. Začíná se v úterý 19.9.2023. Přihlášky a informace jsou na https://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr

NEDĚLE 6. SRPNA

 • Sbírka příští neděle, tedy po svátku sv. Kláry, bude věnována na potřeby komunity našich sester klarisek-kapucínek ve Šternberku.

NEDĚLE 30. čERVENCE

 • Od 1. do 6. srpna budou v Lisabonu probíhat Světové dny mládeže, přenášené i sdělovacími prostředky. Prosíme o modlitbu za toto velké setkání mladých křesťanů s papežem.
 • Ve středu vás zveme na slavnost Porciunkule, starobylé františkánské slavnosti Panny Marie Andělské. Bude možnost získat plnomocné odpustky: kromě tří obvyklých podmínek – sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a sv. zpověď – a to s vyloučením náklonnosti k jakémukoliv hříchu, bude třeba se v kostele pomodlit Otčenáš a Vyznání víry.
 • Ve čtvrtek, v 19:30 jste opět zváni místní scholou na modlitbu růžence s krátkými rozjímáními a prokládanou zpěvy. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude pak růženec modlit.
 • Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude proto následovat adorace a zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V 18:30 se pak bude v kryptě konat mše svatá, obětovaná za zemřelé.

NEDĚLE 23. čERVENCE

Plnomocné odpustky u příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů 23. července 2023
Apoštolská penitenciárie uděluje plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se 23. července 2023, motivováni opravdovým duchem pokání a lásky, zúčastní různých obřadů, jež se budou konat po celém světě. Plnomocný odpustek může být také na způsob přímluvy určen duším v očistci.

Také uděluje na stejný den plnomocné odpustky věřícím, kteří věnují přiměřený čas návštěvě svých starších bratří a sester nacházejících se v nouzi nebo v nesnázích (např. nemocných, opuštěných, postižených…), ať už osobně, nebo virtuálně prostřednictvím komunikačních prostředků.

Plnomocné odpustky mohou být uděleny také starším nemocným a všem těm, kteří z vážného důvodu nemohou opustit své domovy, za podmínky distancování se od jakéhokoli hříchu a úmyslu splnit co nejdříve tři obvyklé podmínky, pokud se duchovně spojí se slavením Světového dne a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života, zvláště když jsou slova a liturgická slavení Svatého otce přenášena sdělovacími prostředky.

 • V sobotu 29. července se ve 14:30 v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny koná svatoannenská pouť.

NEDĚLE 16. čERVENCE

 • Příští sobotu budou texty naší večerní mše svaté ze svátku Máří Magdalény. Připomínáme, že i tak to bude mše svatá s nedělní platností, neboť každá mše svatá od sobotního odpoledne bývá takto chápána.
 • Patrocinium nedalekého kostela Máří Magdalény se bude v tamějším kostele slavit v neděli 23. července při mších v 7:00 a 8:30.
 • Centrum mládeže z Brna zve malé i velké na čtvrteční večery do Zahrad pod Petrovem. Každý večer bude v jiném duchu a letos nás čekají hudební, divadelní, folklorní a filmový. Více informací na plakátku nebo na sociálních sítích Diecézního centra pro mládež.
 • Nezisková organizace Na počátku nabízí sociální a psychologické poradenství těhotným ženám a maminkám, které jsou v krizi, potřebují pomoc s péčí o děti, pomoc s hospodařením nebo bydlením, při komunikaci s úřady nebo soudy či uvažují o potratu,… Poradna působí na adrese Příkop 6, Brno a poskytuje i materiální a potravinovou pomoc. Služby poradny jsou zdarma.

NEDĚLE 9. čERVENCE

NEDĚLE 2. čERVENCE

 • V úterý po mši svaté, se bude konat prázdninové setkání Modlitební skupiny Padre Pia.
 • Ve středu a ve čtvrtek, kdy nejsou pracovní dny, nebude probíhat ani celodenní zpovědní služba v našem kostele.
 • Ve čtvrtek, v 19:30 jste opět zváni místní scholou na modlitbu růžence s krátkými rozjímáními a prokládanou zpěvy. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude pak růženec modlit.
 • Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude proto následovat adorace a zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V 18:30 se pak bude v kryptě konat mše svatá, obětovaná za zemřelé.
 • Ve dnech od 4. – 5. července budou na Velehradě probíhat Cyrilometodějské slavnosti. Bližší informace naleznete na nástěnce.

NEDĚLE 25. čERVNA

 • Ve dnech od 4. – 5. července budou na Velehradě probíhat Cyrilometodějské slavnosti. Bohaté informace naleznete na nástěnce.

NEDĚLE 18. čERVNA

 •  V sobotu 24. června se koná v areálu Brněnského výstaviště primice novokněze Tomáše Zámečníka. Začátek je od 15h.
 • Milosrdní bratři pořádají pro mladé muže, hledající své povolání výlet do Tater. Na programu budou vedle vysokohorské turistiky v krásné přírodě různé duchovní aktivity a samozřejmě možnost rozhovorů. Pro bližší informace, ať zájemci kontaktují převora milosrdných bratří.

NEDĚLE 11. čERVNA

 • V úterý po večerní mši svaté se v klášteře koná pravidelné setkání Biblického kroužku pod vedením br. Pacifika.
 • Příští sobotu 17. června bude v Olomouci vysvěcen k jáhenské službě náš bratr Marián Šárovec. Prosíme o modlitbu za něho.
 • Taktéž příští sobotu, a to po večerní mši svaté, při níž uctíme Neposkvrněné Srdce Panny Marie, požehnáme opravenou sochu Panny Marie v naší spolčovně.
 • V sobotu se koná Běh pro hospic sv. Alžběty v Brně na Kamenné ulici. Registrací na běhu, spolu se zápisným, můžete podpořit toto zařízení, pečující o těžce nemocné pacienty. Bližší informace naleznete na nástěnce.

NEDĚLE 4. čERVNA

 • Sbírka minulé neděle byla odeslána na charitativní účely. Všem dárcům ať štědrý Bůh odplatí!
 • V úterý po mši svaté, se bude konat pravidelné setkání Modlitební skupiny Padre Pia.
 • Příští neděli, druhou v měsíci, bude možno se po obou mších svatých setkat při kapučínu v klášteře.
 • V úterý 6. června se v prostorách Duchovního centra na Lesné uskuteční seznamovací akce pro singl katolíky. Pro účast je nutné se registrovat. Další informace najdete na plakátku.
 • Mládež z brněnského děkanátu ve věku 12–25 let je zvána na společné setkání u pečených vaflí ve středu 7. června v 17:30 na faře – Brno, Lidická 6. (Na akci se přihlašujte přes internet https://1url.cz/@vafle). Případné dotazy směřujte na P. Josefa Janouška.
 • Bratři minorité zvou na slavnost Božího Těla, která proběhne příští neděli v 15:30 v jejich kostele sv. Janů. Mši svatou bude celebrovat brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ulicemi města do katedrály.
 • Centrum naděje a pomoci zdraví pořádá pro snoubence a novomanžele webináře: „Umění komunikace“ a „O manželství a sexualitě“. Dále pro rodiče a prarodiče mladších školáků a předškoláků připravili webinář s názvem „Jak mluvit s dětmi o sexu“. Stejné centrum poskytuje také poradenství k symptotermální metodě a na červenec chystá webinář „Neplodné období po porodu“. Bližší informace ke všem těmto přednáškám naleznete na nástěnce.

NEDĚLE 28. KVĚTNA

 • Dnešní sbírka, vyhlášená p. biskupem, bude odeslána na charitativní účely.
 • Ve čtvrtek, první v měsíci, v 19:30 jste opět zváni místní scholou na modlitbu růžence s krátkými rozjímáními a prokládanou zpěvy. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude pak růženec modlit.
 • Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude proto následovat adorace a zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V 18:30 se pak bude v kryptě konat mše svatá, obětovaná za zemřelé.
 • Tentýž pátek proběhne Noc kostelů. Náš kostel bude otevřen od 19:30 především k tiché modlitbě.
 • Dne 6. června se v prostorách Duchovního centra na Lesné uskuteční seznamovací akce pro singl katolíky. Pro účast je nutné se registrovat. Další informace najdete na plakátku.
 • Bratři minorité zvou mládež ve věku 15–30 let ve dnech 1.–4. července na Františkánské setkání mládeže. Podrobnější informace naleznete na internetové stránce (fsm.minorite.cz), kde se také na akci přihlašuje.
 • Milosrdní bratři pořádají pro mladé muže, hledající své povolání výlet do Tater. Pro bližší informace, ať zájemci kontaktují převora milosrdných bratří.

NEDĚLE 21. KVĚTNA

 • V úterý po večerní mši svaté se v klášteře koná pravidelné setkání Biblického kroužku pod vedením br. Pacifika.
 • Generální vikář o. Pavel Kafka zve na pouť donátorů do benediktinského opatství v Rajhradě u Brna, které se koná příští sobotu 27. května od 14:00. Pozvání je určeno všem, nejen donátorům.
 • V neděli 28. května od 16:00, se v Obřanech koná žehnání dopravních prostředků. Bližší informace získáte na plakátku na nástěnce.
 • Pozvání na seznamovací akci pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“: Uskuteční se 6. června od 18h. v prostorách Duchovního centra v Brně na Lesné. Pro účast je nutné se registrovat – včasná registrace je za zvýhodněnou cenu. Další informace jsou na plakátku.

NEDĚLE 14. KVĚTNA

 • Sbírka této neděle bude odeslána na pomoc pronásledovaným křesťanům. Díky za Vaši podporu!
 • V mariánském měsíci květnu bývají po mších svatých májová zastavení v kapli Panny Marie.
 • Nyní pozvání na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“: Uskuteční se 6. června od 18h. v prostorách Duchovního centra v Brně na Lesné. Pro účast je nutné se registrovat – včasná registrace je za zvýhodněnou cenu. Další informace jsou na plakátku.
 • Po mši svaté vás opět zveme na setkání v klášteře při šálku kapučína.

NEDĚLE 7. KVĚTNA

 • V mariánském měsíci květnu bývají po mších svatých májová zastavení u Panny Marie.
 • Dne 13. 5. a 3. 6. jste srdečně zváni na speciální prohlídky Kapucínské hrobky se začátkem ve 14h. Veškerý výtěžek půjde na podporu Hospice sv. Alžběty v Brně. Rezervace vstupenek je na webu hrobky.
 • V pondělí 8. května se koná brněnská pěší pouť do Křtin. Sraz je v 9h. na konečné tramvaje číslo 4 v Obřanech. Více informací naleznete na plakátku.
 • Následující sobotu 13. května se v Žarošicích koná Diecézní setkání mládeže.
 • Příští neděli proběhne sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Také to bude druhá neděle v měsíci, proto po obou mších svatých bude opět příležitost se setkat v klášteře při šálku kapučína.
 • Od poloviny května je řada mší svatých u nás bez mešních úmyslů. Máte-li tedy zájem o jejich zapsání, můžete je nahlásit v zákristii.
 • Prezident diecézní charity i její ředitel děkují všem, kdo přispěli v postní almužně do tzv. postniček. V našem kostele bylo vybráno 1.472,- Kč. Výtěžek půjde na Lůžko milosrdného Samaritána, kde pomáhají maminkám, které uprchly před agresorem.

NEDĚLE 30. DUBNA

 • V mariánském měsíci květnu, budou po mších svatých bývat májová zastavení u Panny Marie.
 • V úterý po mši svaté, se bude konat pravidelné setkání Modlitební skupiny Padre Pia.
 • Ve čtvrtek v 10h. se v našem kostele uskuteční tradiční Pouť kominíků. Po mši svaté půjdou její účastníci uctít do krypty kominického mistra Jiřího Barnabáše Orelli.
 • Rovněž ve čtvrtek, první v měsíci, v 19:30 jste opět zváni místní scholou na modlitbu růžence s krátkým rozjímáním a prokládanou zpěvy. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude pak růženec modlit.
 • Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude proto následovat zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V 18:30 se pak bude v kryptě konat mše svatá, obětovaná za zemřelé.
 • V sobotu, po večerní mši svaté, bude v našem kostele požehnán nový mariánský sloup.
 • Dne 13. 5. a 3. 6. jste srdečně zváni na speciální prohlídky Kapucínské hrobky. Veškerý výtěžek půjde na podporu Hospice sv. Alžběty v Brně. Začátek je ve 14 hod. Rezervace vstupenek je na webu hrobky.
 • V pondělí 8. května se koná brněnská pěší pouť do Křtin. Sraz je v 9h. na konečné tramvaje číslo 4 v Obřanech. Více informací naleznete na plakátku.

NEDĚLE 23. DUBNA

 • V následujícím Týdnu modliteb za povolání k duchovnímu stavu pamatujme, prosím, na tento úmysl i ve svých soukromých modlitbách.
 • Dne 13. 5. a 3. 6. jste srdečně zváni na speciální prohlídky Kapucínské hrobky. Veškerý výtěžek půjde na podporu Hospice sv. Alžběty v Brně. Začátek je ve 14 hod. Rezervace vstupenek na webu hrobky.

NEDĚLE 16. DUBNA

 • V úterý po večerní mši svaté se v klášteře koná pravidelné setkání Biblického kroužku pod vedením br. Pacifika.
 • Diecézní charita děkuje všem, co se zapojili do aktivity Postní almužna, která je ukončena. Své postní krabičky můžete odevzdávat nejpozději do této neděle 16. dubna svým duchovním správcům nebo u nás v zákristii. Touto almužnou je možno podpořit např. Lůžko milosrdného samaritána pro maminky s dětmi nebo záměr vaší farnosti pro konkrétní pomoc. Úmysl napište na krabičku nebo vložte do ní!
 • Mladí jsou srdečně zváni na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 5.2023. Akce je určená pro mládež diecéze ve věku 12-25 let. Zájemci se přihlašujte do 24.4. přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže: mladez.biskupstvi.cz/dsm Zde také naleznete další informace. Pro účastníky z brněnského děkanátu se nabízí možnost společného odjezdu vlakem z Brna. V takovém případě uveďte v přihlašovacím formuláři možnost „doprava zajištěná knězem“. Více informací potom dostanou přihlášení emailem. V případě dotazů se obraťte na P. Josefa Janouška: jos.janousek@email.cz.

NEDĚLE 9. DUBNA

 • pondělí velikonoční bude mimořádně mše svatá v 17:00.
 • Ve čtvrtek, v 19:30 jste opět zváni místní scholou na modlitbu růžence s krátkým rozjímáním a prokládanou zpěvy. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude pak růženec modlit.
 • V sobotu 15.4. se v Praze koná Národní pochod pro život.
 • Diecézní charita děkuje všem, co se zapojili do aktivity Postní almužna, která je ukončena. Své postní krabičky můžete odevzdávat nejpozději do příští  neděle 16.4. svým duchovním správcům nebo u nás v zákristii. Touto almužnou je možno podpořit např. Lůžko milosrdného samaritána pro maminky s dětmi nebo záměr vaší farnosti pro konkrétní pomoc. Úmysl napište na krabičku nebo vložte do ní!
 • Mladí jsou srdečně zváni na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 13.5.2023. Akce je určená pro mládež diecéze ve věku 12-25 let. Zájemci se přihlašujte do 24.4. přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže: mladez.biskupstvi.cz/dsm Zde také naleznete další informace. Pro účastníky z brněnského děkanátu se nabízí možnost společného odjezdu vlakem z Brna. V takovém případě uveďte v přihlašovacím formuláři možnost „doprava zajištěná knězem“. Více informací potom dostanou přihlášení emailem. V případě dotazů se obraťte na P. Josefa Janouška: jos.janousek@email.cz.

 

SVATÝ TÝDEN

Zpovědní služba

Pondělí – středa: 9:00 – 16:45

ZELENÝ ČTVRTEK

Mše svatá na památku Večeře Páně: 17:00

 • Kostel bude otevřen k osobní modlitbě do 20:00 (příp. dle domluvy).

VELKÝ PÁTEK

Obřad Památky umučení Páně: 17:00

 • Kostel bude otevřen k osobní modlitbě od 7:00 do 20:00 (příp. dle domluvy).

Denní modlitba církve s bratry (breviář):

7:00 Modlitba se čtením a ranní chvály

12:15 Modlitba uprostřed dne

20:00 Kompletář

BÍLÁ SOBOTA

Obřady Velikonoční vigilie: 20:00

 • Kostel bude otevřen k osobní modlitbě od 7:00 do 15:00.

Denní modlitba církve s bratry (breviář):

7:00 Modlitba se čtením a ranní chvály

12:15 Modlitba uprostřed dne

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Slavnostní mše svaté: 7:00, 8:30, 10:00 a 17:00

NEDĚLE 2. DUBNA

 • Obvyklá celodenní zpovědní služba bude v našem kostele od pondělí do středy. Využijte, prosím, této možnosti, abyste pak mohli věnovat důležitější pozornost obřadům tridua.
 • V úterý po mši svaté, se bude konat pravidelné setkání Modlitební skupiny Padre Pia.
 • Ve středu se uskuteční poslední Křížová cesta. Začíná se v 16:15.
 • Velký pátek je tradičně dnem přísného postu. Ten den bude možno u Božího hrobu přispět na potřeby křesťanů ve Svaté zemi.
 • O neděli Zmrtvýchvstání si můžete přinést na mše svaté pokrmy k požehnání. Je to zároveň druhá neděle v měsíci, proto bude možno se setkat na agapé při kapučínu v klášteře.
 • Mše svatá bude mimořádně i na velikonoční pondělí v 17h.
 • Pravidelná modlitba růžence vedená scholou, se kvůli velikonocům tento týden přesouvá z prvního čtvrtku na další, tedy na 13. dubna.

neděle 26. března

 • Křížovou cestu následující pátek povede místní Modlitební společenství Patera Pia. Začíná se v 17:15.
 • Tentýž den se bude v naší kryptě od 18:30 konat mše svatá, obětovaná za všechny zemřelé, zvláště za uplynulý měsíc a za jejich pozůstalé. Do krypty se dostanete uličkou vlevo od kostela.
 • Do Tržnice Brno na Zelném trhu je možno každou středu od 14:00-20:00 přinášet věci pro potřebné na Ukrajině. Seznam nedostatkových věcí naleznete vzadu na nástěnce.

Neděle 19 . března

 • Křížové cesty u nás probíhají během doby postní v pátky od 16:15. Jejich vedení se ujímají různá společenství a uskupení při našem klášteře. Následující pátek to bude zdejší schola.
 • Kvůli postní neděli se letos slavnost sv. Josefa přesouvá na pondělí března. V ten den u nás bude mimořádně mše svatá v 17 hodin.
 • V úterý po večerní mši svaté se v klášteře koná pravidelné setkání Biblického kroužku pod vedením br. Pacifika.
 • V sobotu 25. března se v Brně uskuteční diecézní setkání pro rozvedené Rozvod a život rozvedených v církvi. Na nástěnce je možno se dovědět více.

Neděle 12. března

 • Křížové cesty u nás probíhají během doby postní v pátky od 16:15. Jejich vedení se ujímají různá společenství a uskupení při našem klášteře. Následující pátek to budou ženy z hnutí Modlitby matek.
 • Kvůli postní neděli se letos slavnost sv. Josefa přesouvá na pondělí 20. března. V ten den u nás bude mimořádně mše svatá v 17 hodin.
 • Spolek Spokojený senior a biskupství brněnské pořádají 22. března pouť do Znojma a Hlubokých Mašůvek.
 • V sobotu 25. března se v Brně uskuteční diecézní setkání pro rozvedené Rozvod a život rozvedených v církvi. Na nástěnce je možno se dovědět více.

Neděle 5. března 2023

 • Křížové cesty u nás probíhají během doby postní v pátky od 16:15. Jejich vedení se ujímají různá společenství a uskupení při našem klášteře. Následující pátek to budou chlapi z duchovního cvičení Exodus 90.
 • Následující sobotu v našem kostele a klášteře proběhne celodenní oslava 25. výročí Modlitebního společenství P. Pia. Začíná se v 9:30 mší svatou, na programu je pak např. duchovní slovo, adorace, dokument o P. Piovi, růženec a na závěr v 15:30 uctění relikvie P. Pia. Podrobný průběh je rozepsán na nástěnce.
 • Příští neděli, tradičně druhou v měsíci, Vás zveme na oslavu již ročního výročí od prvního Kapučína. Přijďte se ohřát nejen tímto firemním nápojem, ale i milým slovem Vašich sousedů z kostelní lavice! Pochutiny k jednoduchému posezení jsou vítány! 🙂
 • ! Pouze v sobotu a neděli dopoledne: Tuto neděli 5. března v 15 hodin, se v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti, koná Postní meditace s hudbou. Program je spojen s prezentací Hospice sv. Alžběty a s veřejnou sbírkou ve prospěch hospice.
 • Brněnské Centrum naděje a pomoci oslaví toto úterý 29 let své oficiální existence. Ten den nás zvou od 15:00-18:00 do svého sídla na Vodní ulici, na „Odpoledne otevřených dveří“. Zmíněné centrum také připravuje od 13. do 17. března kurz Být sama sebou. Tento týdenní kurz je určený pro dívky ve věku 12 – 18 let. Více naleznete na nástěnce.

Neděle 26. února 2023

 • Ve čtvrtek, první v měsíci, v 19:30 jste opět zváni místní scholou na modlitbu růžence s krátkým rozjímáním a prokládanou zpěvy. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude pak růženec modlit.
 • Křížové cesty u nás budou probíhat během doby postní v pátky od 16:15. Jejich vedení se ujmou různá společenství a uskupení při našem klášteře. Následující pátek to budou františkánští terciáři.
 • Brněnské Centrum naděje a pomoci připravuje od 13. do 17. března kurz Být sama sebou. Tento týdenní kurz je určený pro dívky ve věku 12 – 18 let. V kurzu se s dívkami zaměřují především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná. Více naleznete na nástěnce.
 • Na stolečcích vzadu si můžete vzít „postničky“, do nichž lze střádat peníze ušetřené za skromnější život v postu. Obnos lze po postní době darovat na charitní potřeby ve farnosti nebo diecézi. Konkrétně na stacionář Effeta pro lidi s mentálním postižením nebo na Lůžko milosrdného samaritána, kde se ujímají maminek s dětmi, které museli uprchnout před agresivitou nejbližších.

Neděle 19. února 2023

  • Sbírka této neděle bude věnována na Haléř sv. Petra, tedy papeži Františkovi, aby mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí ve světě. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
  • Popeleční středa je den přísného postu. Ten není hladovkou: Dle tradice je možno se jednou dosyta najíst a v jiné části dne občerstvit.
  • Křížové cesty u nás budou probíhat během doby postní v pátky od 16:20. Jejich vedení se ujmou různá společenství a uskupení při našem klášteře. Následující pátek to budou zdejší ministranti.
  • Na stolečcích vzadu si můžete vzít „postničky“, do nichž lze střádat peníze ušetřené za skromnější život v postu. Obnos lze po postní době darovat na charitní potřeby ve farnosti nebo diecézi. Konkrétně na stacionář Effeta pro lidi s mentálním postižením nebo na Lůžko milosrdného samaritána, kde se ujímají maminek s dětmi, které museli uprchnout před agresivitou nejbližších.
  • V pátek v 9:15 bude mše svatá v naší hrobce, a to za zemřelé v nedávné době a za jejich pozůstalémše svatá v naší hrobce, a to za zemřelé v nedávné době a za jejich pozůstalé.

Neděle 12. února  2023

 • List biskupa Pavla k zájemcům o kněžskou službu.
 • Od pondělí 13. února bude probíhat Národní týden manželství. Je to příležitost k obnově těchto mezilidských vztahů a modlitbám za ně.
 • V úterý po večerní mši svaté se v klášteře koná pravidelné setkání Biblického kroužku pod vedením br. Pacifika.
 • Sbírka příští neděle bude věnována na Haléř sv. Petra, tedy papeži Františkovi, aby mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí ve světě. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Nyní po mši svaté vás zveme na setkání v klášteře při šálku kapučína.

Neděle 5. února  2023

 • V úterý po mši svaté, se bude konat pravidelné setkání Modlitební skupiny Padre Pia.
 • V pátek začíná na Centru pro rodinu (Biskupská 7) kurz Začít znovu aneb Jak dál po rozvodu a rozchodu. Více informací je na nástěnce.
 • Při sobotní mši svaté budeme udělovat svátost nemocných. Tato svátost není jen pro umírající, ale je určena již pro ty, kdo nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím. Lze ji přijmout i vícekrát za život. Před přijetím svátosti nemocných je vhodné být v nedávné době vyzpovídaní.
 • Následující neděle bude druhá v měsíci, proto po obou mších svatých bude opět příležitost se setkat v klášteře při šálku kapučína.

Neděle 29. ledna 2023

 • Ve čtvrtek, první v měsíci, v 19:30 jsme opět zváni místní scholou na modlitbu růžence s krátkým rozjímáním a prokládanou zpěvy. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude pak růženec modlit.
 • V pátek se po večerní mši svaté a prvopátečním výstavu bude udělovat svatoblažejské požehnání.
 • V pátek 7. února začíná na Centru pro rodinu (Biskupská 7) kurz Začít znovu aneb Jak dál po rozvodu a rozchodu. Více informací je na nástěnce.
 • Brněnské Centrum naděje a pomoci připravuje od 13. do 17. března kurz Být sama sebou. Tento oblíbený týdenní kurz je určený pro dívky ve věku 12 – 18 let. V kurzu se s dívkami zaměřují především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná. Více naleznete na nástěnce.
 • Během Tříkrálové sbírky se v našem kostele vybralo přes 20 tisíc Kč. Velké díky všem dárcům za pomoc potřebným!
 • Tento týden budeme rušit pozůstatky vánoční výzdoby. Pro zajímavost a modlitbu za dobrodince: jedličky Vám pro radost, nám podaroval jeden pán od Přerova, květinovou výzdobu vytvářela paní Ema a hvězdičky na stromky postupně vyrábí paní Darina.
Přejít nahoru