Ohlášky z Brna

Neděle 27. listopadu 2022 

 • Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
Neděle

27.11.

I. NEDĚLE ADVENTNÍ

10:00 Na úmysl dárce
17:00 Za uzdravení vztahů v zaměstnání Jitušky
Pondělí

/Nez. památka

sv. Jakuba z Marky, menšího bratra, kněze/

Úterý

SVÁTEK

Všech svatých serafínského řádu

17:00 Za všechny opuštěné a nenarozené děti
Středa

SVÁTEK

sv. Ondřeje, apoštola

17:00 Za Jakuba Strýčka a jeho rodinu
Čtvrtek 17:00 Za živé a † bratry a dobrodince kapucínů
Pátek

/Nez. památka

bl. Marie Anděly Astorch, kapucínky/

o První pátek v měsíci

17:00 Za živé a † členy Sekulárního františkánského řádu

a duše v očistci

Sobota

Památka

sv. Františka Xaverského, kněze

17:00 Za uzdravení Jitušky, vztahů v její rodině

a za pokoj v zaměstnání

Neděle

4.12.

II. NEDĚLE ADVENTNÍ

10:00 Za † přítelkyně a jejich žijící rodiny
17:00 Za † Petra Dedka a jeho maminku

Neděle 20. listopadu 2022 

 • Dneškem vrcholí Týden modliteb za mládež. Mladí jsou už nyní zváni šetřit na cestu do Lisabonu, kde se příští rok v srpnu bude konat Světové setkání mládeže.
 • Ve středu proběhne kampaň, zvaná Červená středa. Smyslem této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy bude rozsvícené červené světlo, symbolizující krev trpících pro víru.
 • Na mše svaté následující neděli si můžete přinést adventní věnce k jejich požehnání.
 • Centrum nezávislého umění zve na dobročinnou akci Freeshop /fríšop/: Její náplní je pomoc rodičům samoživitelům a jejich dětem, ale také rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Máte-li doma věci, které chcete darovat, je možno je přinést ve dnech 24. a 25.11. na Kounicovu č. 22. Samoživitelé a rodiny v těžké finanční situaci si pak budou moci v dalších dvou dnech přijít vybrat, co potřebují. Sbírá se: zimní oblečení a obuv – pro děti i dospělé; hygienické potřeby, hračky; školní potřeby drobná elektronika, vánoční dekorace a další. Dobrovolníci na tuto akci jsou vítáni! Více informací je na nástěnce.
 • Nyní po mši sv. bude následovat adorace, věnovaná zvláště modlitbě za povolání k duchovní službě v církvi.
Neděle

20.11.

SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

10:00 Za † manžela Jana Jekla, rodiče a sourozence z obou stran
17:00 Za uzdravení Jany, její dcery, vztahů v jejich rodině a za Jiřího
Pondělí

Památka

Zasvěcení Panny Marie

v Jeruzalémě

Úterý

Památka

sv. Cecílie,

panny a mučednice

17:00 Za všechny, kdo v tomto kostele slouží hudbou a zpěvem
Středa 17:00 Za paní Kočárkovou a její rodinu
Čtvrtek

Památka

sv. Ondřeje Dũng-Laca,

kněze, a druhů, mučedníků

17:00 Za duše v očistci
Pátek 17:00 Na úmysl dárce
Sobota

Památka

sv. Leonarda z Porto Mauritio,

františkána, kněze

17:00 Za paní Komínkovou a její rodinu
Neděle

27.11.

I. NEDĚLE ADVENTNÍ

10:00 Na úmysl dárce
17:00 Za uzdravení vztahů v zaměstnání Jitušky

Neděle 13. listopadu 2022 

 • Dnešní sbírka bude věnována na podporu katolických médií (těmi jsou např. TV NOE, Proglas,..).
 • Dnes začíná Týden modliteb za mládež, který vyvrcholí slavností Ježíše Krista Krále. Jeho mottem je: „Ano Bohu!“ Smyslem tohoto Týdne je spojit se v modlitbě za mladé lidi.
 • Příští rok v srpnu se bude konat Světové setkání mládeže v portugalském Lisabonu.
 • Úterý je třetí v měsíci – po mši svaté bude následovat setkání Biblického kroužku s br. Pacifikem.
 • Řeckokatolickou farnost u sv. Leopolda v Brně, v dnech od 17.-20.11., navštíví sbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou (SK). Budou mít v Brně i mimo Brno koncert duchovní hudby byzantsko-slovanského obřadu. Více je na plakátku vzadu.
 • Chráněná dílna ČESVEL vyrábějící ikony a další náboženské předměty prosí o podporu, protože jí hrozí přesunutí na jiné místo, které není vhodné pro klienty se zdravotním handicapem či v sociálním znevýhodnění. Podpořit ji můžete podepsáním petice vzadu za lavicemi.
 • Po mši svaté jste srdečně zváni do našeho refektáře na Cappuccino.

Neděle 6. listopadu 2022

 • Do úterý 8. listopadu lze na hřbitovech stále získávat plnomocné odpustky přivlastnitelné jen duším v očistci. Podmínkami jsou: nemít zalíbení v žádném hříchu, být nedávno vyzpovídaní, přijmout v daný den Tělo Páně, pomodlit se na úmysly Svatého otce a při návštěvě hřbitova se pomodlit třeba jen v duchu za zemřelé.
 • Dnes po mši svaté – v neděli 6. listopadu v 18:00 – proběhnou v našem kostele „Dušičkové rozhovory“ z děl křesťanských autorů, ze záznamu v podání Radovana Lukavského a za doprovodu dalších spoluúčinkujících. Více informací je na plakátku.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na podporu katolických médií.
 • Stejnou neděli bude po obou mších svatých příležitost se ohřát u nás v klášteře, když ne u kamen, tak aspoň kapučínem.
 • A do třetice příští neděli začne Týden modliteb za mládež, který potrvá do 20. listopadu. Jeho mottem bude: „Ano Bohu!“

Neděle 30. října 2022

 • V úterý 1. listopadu odpoledne a ve středu po celý den je možno v kostelích získat plnomocné odpustky přivlastnitelné jen duším v očistci. A to, když: nemáme zalíbení v žádném hříchu a zachováme tři obvyklé podmínky – jsme nedávno vyzpovídaní, přijmeme Tělo Páně, pomodlíme se na úmysly svatého Otce – a dále v kostele Modlitbu Páně a Vyznání víry. Od úterý až do 8. listopadu, lze ve stavu „bezhříšnosti“ a při zachování tří obvyklých podmínek, obdržet odpustky taktéž při návštěvě hřbitova, když se tam pomodlíme třeba jen v duchu za zemřelé. Ostatní dny v roce lze takto získat odpustky částečné.
 • Ve čtvrtek, v 9:15, se v kapucínské kryptě bude sloužit mše svatá za zemřelé.
 • Rovněž ve čtvrtek se bude v našem kostele od 19:30 modlit růženec za duše v očistci. Zpěvem i slovem ho doprovodí zdejší schola. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy za zemřelé, za které se bude růženec modlit.
 • V pátek 4. listopadu se uskuteční tradiční večerní prohlídka Kapucínské hrobky při svíčkách. Začátek je v 18:00. Rezervace vstupenek je na webu hrobky.
 • Příští neděli 6. listopadu v 18:00 proběhnou v našem kostele „Dušičkové rozhovory“ z děl křesťanských autorů, ze záznamu v podání Radovana Lukavského a za doprovodu dalších spoluúčinkujících. Více informací je na plakátku.
 • Program v kostele Máří Magdaleny: V pondělí 31. října, se tam uskuteční tzv. Hubertská slavnost, při níž vystoupí Q VOX a hornové kvarteto, začátek v 19:00. Další dny – 1. a 2. listopadu – budou v tomtéž kostele bohoslužby ráno v 7:00 a pak večer v 18:00. Ve dnech 3. a 4. listopadu bude pak kostel sv. Máří Magdaleny otevřen v rámci evangelizačního projektu.

Neděle 23. října 2022

 • Dnešní sbírka bude odeslána na potřeby misií. Všem dárcům přejeme radost z Víry, na jejímž předání se podílejí!
 • Věřící v naší republice mohou získávat již od úterý 25. října plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době o „dušičkách“.
 • Ve čtvrtek se v našem kostele od 19:30 bude opět modlit růženec s krátkým rozjímáním, písněmi k Panně Marii a zpěvy z Taizé. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, za které se bude růženec modlit.
 • Příští víkend se mění čas🙂
 • V pondělí 31. října, se v nedalekém kostele sv. Máří Magdaleny uskuteční tzv. Hubertská slavnost, při níž vystoupí Q VOX a hornové kvarteto. Začátek v 19:00. Další dny – 1. a 2. listopadu – budou v tomtéž kostele bohoslužby ráno v 7:00 a pak večer v 18:00. Ve dnech 3. a 4. 11. bude pak kostel sv. Máří Magdaleny otevřen v rámci evangelizačního projektu.
 • V pátek 4. listopadu se uskuteční tradiční večerní prohlídka Kapucínské hrobky při svíčkách. Začátek je v 18:00. Rezervace vstupenek je na webu hrobky.

Neděle 16. října 2022

 • V úterý po večerní mši svaté se v klášteře koná pravidelné setkání Biblického kroužku. Lektoruje br. Pacifik.
 • Ve středu 19. října v 18:18 se v kostele svatých Janů (u minoritů) uskuteční Večer chval – vstup je tam vpravo od hlavního vchodu.
 • Kapucínská schola a bratři kapucíni zvou ke společné modlitbě růžence: Každý říjnový čtvrtek se v našem kostele od 19:30 modlí růženec s krátkým rozjímáním, písněmi k Panně Marii a zpěvy z Taizé. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, které se před modlitbou růžence přednesou, a pak se za ně bude společně modlit.
 • Kdo byste nám rádi pomáhali s úklidem kostela, společně nebo v individuálním čase, dejte o sobě prosím vědět, např. v zákristii.
 • Dopis národního ředitele Papežských misijních děl.

Neděle 9. října 2022

 • Kapucínská schola a bratři kapucíni zvou ke společné modlitbě růžence: Každý říjnový čtvrtek se bude v našem kostele od 19:30 modlit růženec s krátkým rozjímáním, písněmi k Panně Marii a zpěvy z Taizé. Na stole uprostřed kostela je možnost napsat osobní přímluvy, které se v rámci modlitby růžence přednesou, aby se pak za ně společně modlilo.
 • Kdo byste měli chuť, sílu a čas pomáhat nám s úklidem kostela, společně nebo v individuálním čase, přihlaste se, prosím, v zákristii.

Neděle 2. října 2022

 •  Úterní mši svaté o slavnosti sv. Františka bude předsedat náš provinciál bratr Dismas Tomaštík.
 • Kapucínská schola a bratři kapucíni zvou ke společné modlitbě růžence: Každý říjnový čtvrtek se bude v našem kostele od 19:30 modlit růženec s krátkým rozjímáním, písněmi k Panně Marii a zpěvy z Taizé. Na stole uprostřed kostela bude možnost napsat osobní přímluvy, které se v rámci modlitby růžence přednesou, aby se pak za ně společně modlilo.
 • V pátek se od 18h. koná v kostele sv. Michala Růžencová slavnost.
 • Příští neděli Vás zveme po obou mších svatých na Kapučíno. Dobrůtky k vzájemnému pohoštění jsou vítány! J
 • Pokud se potýkáte s vysokými exekučními poplatky nebo o někom takovém víte, nabízí se možná i Vám už od září do konce listopadu možnost oddlužení v rámci státem vyhlášené akce Milostivé léto 2022. Bližší podmínky jsou na nástěnce nebo sledujte web-stránku exekuceinfo.cz
 • Kdo byste měli chuť, sílu a čas pomáhat nám s úklidem kostela, společně nebo v individuálním čase, přihlaste se, prosím, v zákristii.

Neděle 25. září 2022

 • Od neděle 25. září začíná novéna před slavností sv. Františka. Toho pak oslavíme v úterý 4.října v 17h. mší svatou s naším bratrem provinciálem Dismasem Tomaštíkem.
 • Spolek Spokojený senior a Biskupství brněnské zvou 19.10. na Pouť seniorů k Panně Marii Karmelské do Kostelního Vydří s návštěvou kláštera v Nové Říši…
 • Pokud se potýkáte s vysokými exekučními poplatky nebo o někom takovém víte, nabízí se možná i Vám od září do konce listopadu možnost oddlužení v rámci státem vyhlášené akce Milostivé léto 2022. Bližší podmínky jsou na nástěnce nebo sledujte web-stránku exekuceinfo.cz
 • Kdo byste měli chuť pomáhat nám pravidelně s úklidem kostela, společně nebo v individuálním čase, přihlaste se, prosím, v zákristii.

Neděle 18. září 2022

 • V úterý po večerní mši svaté se v klášteře koná pravidelné setkání Biblického kroužku. Lektoruje br. Pacifik.
 • V pátek, v den památky Pia, budeme prosit tohoto světce o pomoc prostřednictvím uctění jeho relikvií.
 • List biskupů k nadcházejícím volbám:

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

Drazí věřící, sestry a bratři,

období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).

Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů.

Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů.

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský , předseda České biskupské konference

Praha, 9. září 2022

Neděle 11. září 2022

 • Z podnětu Rady evropských biskupských konferencí, se budou ve středu 14. září na celém kontinentu konat adorace za mír na Ukrajině. V našem kostele proběhne adorace na tento úmysl od 15:30 do 16:30.
 • Ve stejný den, to je v den patrocinia zdejšího kostela (o svátku Povýšení svatého Kříže), bude mši svatou v 17:00 sloužit novokněz Josef Janoušek a po bohoslužbě bude udělovat novokněžské požehnání.
 • Po obou dnešních mších, Vás zveme k sousedskému posezení v klášteře při Kapučínu u kapucínů. Dobroty pro druhé jsou vítány 🙂

Neděle 4. září 2022

 • V úterý mší svatou od 17:00 začíná zde v kostele pravidelné setkání Modlitební skupiny Padre Pia.
 • Ve čtvrtek 8. září od 19h. zve Diecézní charita na koncert písničkáře Pavla Helana na nádvoří Staré radnice v Brně. Vstupné je dobrovolné a výtěžek podpoří péči Charity o nevyléčitelně nemocné.
 • V neděli Vás po obou mších svatých zveme na sousedské posezení v klášteře při Kapučínu u kapucínů. Dobroty pro druhé jsou vítány:-)
 • V den patrocinia zdejšího kostela, to je 14. září – o svátku Povýšení svatého Kříže – bude mši svatou v 17h. sloužit novokněz P. Josef Janoušek a po bohoslužbě bude udělovat novokněžské požehnání.

Neděle 28. srpna 2022

 • Ve čtvrtek 1. září se z podnětu papeže Františka koná celosvětový Den modliteb za péči o stvoření – viz https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni
 • Příští neděli, první v novém školním roce, zveme všechny školáky a školačky k žehnání jejich učebních pomůcek při mši svaté. Přineste si je, prosím, proto s sebou.
 • Tým pastorace povolání v brněnské diecézi připravil další ročník kurzu Samuel. Jedná se o jednoletý intenzivní kurz, který může napomoci k rozlišení a volbě povolání. Zájemci se mohou hlásit do konce prázdnin. Více naleznete na webu biskupství či na plakátku.
 • V neděli 4. září od 15h., se v Denisových sadech uskuteční benefiční koncert na podporu projektu Salesiánských misionářů v Bulharsku.
Přejít na začátek