Porciunkule v Sušici

Na úterý 2. srpna 2022 připadá slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Do klášterního kostela sv. Felixe můžete přijít na bohoslužbu v 9, v 11 nebo v 18 h. Pozvání na hlavní poutní mši sv. přijal novokněz Štěpán Jiří Novák O.Praem.

První bohoslužba začíná v 9 h, povede ji Mons. Adolf Pintíř, který při ní oslaví i jedno své sušické výročí. Liturgii doprovodí místní varhaníci

Slavnostní mši sv. v 11 h bude celebrovat P. Štěpán Jiří Novák, premonstrátský novokněz, který k nám připutuje z Nové Říše. Už teď se těšíme na jeho návštěvu, promluvu i novokněžské požehnání. Liturgii doprovodí opět místní varhaníci.

Večerní mši svaté v 18 h bude předsedat br. Jan Hladík OFMCap. Hudební doprovod bohoslužby obstará Kostelband z Horažďovic. Večerní liturgie ve farním kostele v tento den není.

Při této slavnosti můžete mimo jiné získat plnomocné odpustky. Zpovídat, společně s dalšími kněžími z okolí, budeme od 8.30 do 12. hodiny a pak od 17. do 19. hodiny.

Po ranní i po hlavní mši sv. bude nachystané pohoštění. Zároveň místní prosíme o pomoc se zajištěním občerstvení pro poutníky a poutnice. Sbírkou při bohoslužbách podpoříte opravu našeho kostela. Děkujeme.

Co si připomínáme slavností Panny Marie Andělské z Porciunkule?
Porciunkule znamená “údělíček”, “podílek”, tedy jde o kousek země, který sv. František dostal od bratří benediktinů, na něm opravil kapli zasvěcenou Panně Marii. Toto místo se stalo kolébkou Řádu menších bratří. Zde také světec z Assisi umírá. Zároveň je Porciunkule spojená s událostí z roku 1216, kdy sv. František na papeži vyprosil, aby 2. srpna bylo možné pro poutníky v tomto kostelíku získat plnomocné odpustky, které do té doby byly spojeny jen s poutí do Říma, Compostely či do Jeruzaléma. A třebaže se odpustková praxe církve proměnila, je tato slavnost také oslavou Božího milosrdenství a velkorysého odpuštění. A ještě jednu událost můžeme přidat: bratři kapucíni českomoravské provincie uctívají jako svou patronku právě Pannu Marii Andělskou z Porciunkule a jí je též zasvěcen první řádový kostel na našem území. To už je hned několik důvodů ke slavení…

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ještě jedna prosba na místní: Velký „porciunkulový“ úklid kostela proběhne v pondělí 1. 8. po ranní mši svaté. Děkujeme za pomoc.

Za zprostředkování obrázku děkujeme bratřím františkánům, zde si můžete přečíst jejich zajímavý text o Porciunkuli.

Plakát ke stažení

[29. července 2022]

Přejít nahoru