Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova na Strahově

Sobota 18. 3. 2023

Duchovní obnovu povede

P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar, OFM Cap.

Téma: Hádala se duše s tělem

9:00 – zahájení – 1. zamyšlení (Zimní refektář)

po něm možnost rozjímání a ztišení

– bazilika – konventní zahrada – ambity – příležitost k svátosti smíření

10:30 – 2. zamyšlení (Zimní refektář)

po něm možnost rozjímání a ztišení

– bazilika – konventní zahrada – ambity – příležitost k svátosti smíření

12:10 – polední modlitba a oběd

13:30 mše svatá v bazilice, adorace a svátostné požehnání

Přede mší svatou ještě možnost svátosti smíření.

V Zimním refektáři bude malé občerstvení a teplé nápoje. Prosíme o příspěvek v podobě slaných i sladkých pochutin. Možnost oběda pro přihlášené. Přihlaste se nejpozději do 15. 3. na Strahově buď na farnoststrahov.cz nebo vzadu v kostele, v Řepích na farnostrepy.cz. Děkujeme!

Přejít nahoru