Pouť kominíků

Dne 6.5.2022 brněnský klášter po dvouleté přestávce opět uvítal jeden z kominických cechů, který přišel na svou tradiční pouť ke sv. Floriánovi a ke kominickému mistrovi Jiřímu Barnabáši Orellimu.

Na návštěvě u kominického mistra Orelliho
Poutní mše svatá za živé a zemřelé kominíky.
Přejít nahoru