Slezská lilie

Náš drobný příspěvek k této bohulibé akci bude jistá přednáška v kostele sv. Václava.