Slavnost Panny Marie Bolestné v Sušici

Třetí neděle velikonoční je v sušickém klášterním kostele tradičně spojena s milostným obrazem Panny Marie Bolestné. Na mariánskou slavnost tedy letos můžete přijít 23. dubna, mše sv. začíná v 18 h.

Kazatele vybíráme tentokrát z místních kapucínských zdrojů, hlavním celebrantem bude br. Petr. Rovněž hudební doprovod není v Sušici neznámý, naopak: velmi se těšíme, že k nám zavítá chválová kapela Chevra. Snad můžeme prozradit, že do kostela jako poutník dorazí i br. Kryštof z brněnského kláštera. Tak proč byste také nepřišli? Srdečně zveme…

Milostný obraz Panny Marie Bolestné věnovali kapucínům manželé Jindřich Michael Hyzrle z Chodů a jeho žena Eleonora Alžběta, rozená hraběnka z Dohna, kteří ho uchovávali na svém lčovickém zámku. Záhy byl obraz považován za paladium města Sušice.

A kdybyste stále zvažovali, jestli přijít nebo ne, tak třeba Vám pomůže ještě jedna informace. V kostele sv. Felixe, v kapli sv. Kříže, si už můžete prohlédnout obrázky, které děti malovaly pro dědečky a babičky z místního domova pro seniory. U výstavky se můžete zastavit v sobotu, v neděli a ještě v pondělí.

Plakát ke stažení

[aktualizováno 22. dubna 2023]

Přejít nahoru