Slavnost sv. Felixe se Šebestiánem Smrčinou

V sobotu 20. května 2023 s námi můžete oslavit patrocinium sušického kapucínského kostela. Ten je zasvěcen sv. Felixovi z Cantalice, tedy světci, který patřil k první kapucínské generaci. Slavnostní bohoslužbě v 18 h bude předsedat o. Šebestián Smrčina, františkán, skaut a youtuber, jenž nyní působí v plzeňské komunitě.

Zajímavé může být, že patrocinium bylo zvoleno na přání císařovny-matky Eleonory Gonzagové. Ta se totiž účastnila blahořečení Felixe z Cantalice a darovala sušickým kapucínům jeho ostatky.

Liturgii hudebně doprovodí sušická “Kytarovka” společně se skauty. “Kytarovku” můžete pravidelně potkávat v sobotu večer ve farním kostele sv. Václava, kde hrává během bohoslužeb, popř. po nich přidává další chválové písně.

Praktická poznámka pro místní: ranní mše sv. v 8 h v klášterním kostele s májovou pobožností bude zachována, večerní bohoslužba u Sv. Václava není.

Těšíme se na Vaši návštěvu…

Plakát ke stažení

[13. května 2023]

Přejít nahoru