Společenství

Všechna společenství se scházejí během školního roku, mimo letní měsíce červenec a srpen 

Sekulární františkánský řád

Každé pondělí v 19.00 hod. se schází společenství Sekulárního františkánského řádu (SFŘ) – tj. společenství lidí žijících ve světě, kteří chtějí intenzivněji prožívat spiritualitu sv. Františka ve svém osobním a rodinném životě.

Zájemci o bližší poznání spirituality a společenství jsou srdečně vítáni.
Přihlásit se mohou u duchovního asistenta br. Vianneye vianney58@seznam.cz,
nebo ministru společenství SFŘ, Jakubu Fejkovi jakub.fejk@apha.cz.

 

Cestou k životu

Pokud Ti chybí živé společenství, místo, kde se můžeš společně s ostatními přáteli učit modlit chválami či adorací, naslouchat katechezi a ve skupinkách se nad tématy sdílet, setkávat se nad Písmem sv. a zkoumat jeho hlubiny, poznávat, jak se můžeš sobě vlastním způsobem zapojit do evangelizace, pak ti nabízíme právě naše společenství CESTOU K ŽIVOTU.

Pokud by ses s námi chtěl blíže seznámit, přijď jakékoli úterý (kromě letních prázdnin) po mši sv. a nešporách kolem 19 hvyhledej br. Serafa a od něj se dozvíš více, nebo nám rovnou napiš na email: kontaktckz@gmail.com

Naše společenství vede tým tvořený misionáři ze Školy křesťanského života Marie z Nazaretu, mnoha pro Ježíše nadšených bratří a sester, spolu s bratry kapucíny. Scházíme se v klášteře kapucínů při kostele sv. Josefa na Novém Městě, náměstí Republiky, Praha 1.

Co potřebuješ s sebou? Touhu alespoň nějak blíž poznat Pána Ježíše, žít pro něj a chtít se o tuto radost podělit s dalšími.

Přijď, těšíme se na setkání s Tebou!

Webová stránka společenství.

Modlitební skupina otce Pia

Zájemci o členství v modlitební skupině sv. otce Pia z Pietrelciny jsou srdečně zváni na pravidelná setkání, které se konají pravidelně o prvních pátcích v měsíci v klášterním kostele sv. Josefa v Praze 1, náměstí Republiky.

Program je následující:

18:00 mše svatá

18:45 hodinová moderovaná adorace před vystavenou
          Nejsvětější Svátostí oltářní a s přítomností relikvie otce Pia

         následuje setkání členů modlitební skupiny v klášteře

Někteří členové skupinky se navíc scházejí k modlitbě třetí pondělí a čtvrtek v měsíci od 19 h.

Přejít nahoru