Sušická slavnost sv. Františka s o. Markem Váchou

Aktuálně: O. Marek Vácha se omluvil a na slavnost nepřijede, v tuto chvíli hledáme nového celebranta mše sv. a domlouváme nový termín přednášky. Ve středu 4. října 2023, o slavnosti sv. Františka z Assisi, přivítáme v Sušici o. Marka Orko Váchu, teologa, přírodovědce, pedagoga, spisovatele a skauta. O. Marek bude předsedat mši sv. v 18 h, po ní pak bude mít v kostele sv. Felixe přednášku s názvem “Svět po encyklice Laudato si’“. Všichni jsou potom zváni na malé pohoštění do refektáře.

Večerní bohoslužbu doprovodí chrámový sušický sbor pod vedením Václava Švehly. Sbor bude doprovázet i liturgii v předvečer slavnosti 3. října v 19 h, kdy si připomínáme tzv. Transitus, přechod sv. Františka do nebeské slávy. Během tohoto obřadu zazní úryvek ze životopisu sv. Františka s drobným komentářem, se zpěvy a modlitbami.

Encyklika papeže Františka, o které bude po středeční mši svaté řeč, nastoluje různá ekologická témata. V Sušici bude určitým vyvrcholením slavení Doby stvoření (tato akce trvá od 1. září právě do 4. října). Po vydání encykliky vzniklo hnutí Žít Laudato si’, které vyzývá, abychom více ve svém životě usilovali o péči o naši planetu. Přednáška nás bude povzbuzovat i tímto směrem.

V tento den nebude bohoslužba v děkanském kostele sv. Václava. Za zprostředkování obrázku děkujeme portálu rts.ch.

Plakát ke stažení

[29. srpna 2023]

Přejít nahoru