Velikonoční malování pro radost druhým

Chystáme se na Velikonoce, možná i dopředu přemýšlíme, jak bychom o svátcích mohli někoho potěšit, komu poslat letos přání… A proč to nevyjádřit obrázkem? A proč jím nepovzbudit babičky a dědečky v sušických domovech pro seniory?

V minulém roce děti svými výtvory potěšily pacienty sušické nemocnice, kteří v době covidu přišli o možnost návštěv. Kdo všechno se tehdy do malování, stříhání, lepení a nejrůznějšího vyrábění zapojil? ZŠ Dlouhá Ves, ZŠ Lerchova a ZŠ Komenského v Sušici, ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, KMŠ Duha Horažďovice, MŠ Šumavská Strakonice, MŠ Žichovice, facebooková skupina Horažďovické maminy, rodiny ze Sušice, Petrovic, Čepic, Červených Dvorců a širokého okolí, radost udělaly i obrázky od dětí z Indie. Rádi bychom na tuto milou a povedenou akci navázali.

Posledně to byly “Obrázky od srdce pro naše nemocné”, teď se nabízí velikonoční téma, ale sem se vejde koneckonců jakýkoliv veselý, radostný či usměvavý obrázek. Dokážeme si představit jak “velikonoční” květinu, tak “velikonoční” traktor. Proto jsme i na plakát vybrali univerzální symbol slunce. Můžeme ho chápat jako něco, díky čemu žijeme, nebo za ním můžeme vidět světlo, které rozhání temnoty smrti, nebo ho přímo můžeme spojit se vzkříšeným Kristem. Slunce mimochodem namalovali žáci ze ZŠ Komenského.

Možná se ptáte, jakou spojitost má velikonoční malování s kapucíny? Ty, kterým jsou obrázky určeny, docela dobře známe, protože je (společně s kněžími z farnosti) pravidelně navštěvujeme. Rádi vzpomínáme i na návštěvu z domova pro seniory u nás.

Výtvarná dílka je možné nechat v sušickém kapucínském klášteře nebo na faře u kostela sv. Václava. Pokud nejste ze Sušice nebo okolí, ale máte chuť s dětmi pro babičky a dědečky něco namalovat, klidně kresby pošlete na adresu kláštera (Dlouhoveská 1, 342 01 Sušice). Obrázky bychom rádi předali během dubna 2023. Přejeme hodně inspirace…

Plakát ke stažení

V tuto chvíli jsou obrázky vystaveny v kostele sv. Felixe, v kapli sv. Kříže. Výtvarná dílka si můžete prohlédnout v sobotu, též v neděli 23. 4. 2023, kdy v kostele oslavíme slavnost Panny Marie Bolestné, a rovněž po pondělní mši sv. V týdnu je pak rádi předáme do místního domova pro seniory.

[aktualizováno 22. dubna 2023]

Přejít nahoru