Výročí zázraku u Panny Marie Sušické

Výročí zázraku u Panny Marie Sušické

Na pátek 1. dubna 2022 připadá výročí prvního zázraku u obrazu Panny Marie Bolestné. Proto bude kostel sv. Felixe otevřený od ranní mše sv. do 18. hodiny k osobní modlitbě. 

Obraz věnovali kapucínům manželé Jindřich Michael Hyzrle z Chodů a jeho žena Eleonora Alžběta, rozená hraběnka z Dohna. Zázrak, který se na Zelený čtvrtek 1649 u obrazu udál, byl spojený s narozením a s oživením jejich syna Františka Michaela. Zároveň se na obrazu bolestné Madony objevila krev. Ze lčovického zámku se pak obraz dostal k místním bratřím. Do Sušice pak přicházeli poutníci s nadějí na vyslyšení svých proseb na přímluvu Panny Marie.

Budeme rádi, když přijdete a když se i napíšete na určitý čas kvůli hlídání kostela. Rozpis najdete v klášterní sakristii.

Zároveň se v této době také nabízí vzpomenout před tímto milostným obrazem a paladiem města Sušice na situaci v Ukrajině.

Plakát ke stažení

[29. března 2022]

Přejít nahoru