Legendy o svatém Františkovi z let 1226–1235

Mohli bychom se ptát, proč čerpat z Františkových životopisů, když máme přímo jeho spisy? Odpověď je jednoduchá: V jeho spisech není zachyceno mnoho historických událostí, které dokreslují jak atmosféru doby, tak i podhoubí, ze kterého Františkovy ideály vyrůstaly.

V tomto díle Františkánských pramenů se setkáváme s nejstaršími životopisy, které vznikaly v letech 1226–1243. Tedy od smrti našeho světce do výzvy generálního ministra Crescencia z Jesi (4. 10. 1244), který pobídl bratry, aby sepsali všechny vzpomínky na sv. Františka.

Druhý svazek obsahuje tyto legendy:
Okružní list bratra Eliáše o smrti svatého Františka
Posvátná úmluva svatého Františka s paní Chudobou
Tomáš z Celana: První životopis svatého Františka
Tomáš z Celana: Chórová legenda
Jindřich ďAvranches: Veršovaná legenda o sv. Františkovi
Julián ze Špýru: Oficium o svatém Františkovi
Julián ze Špýru: Život svatého Františka

  • Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
  • Překlad: J. B. Štivar, Štepánka Popková, Jan Janoušek, Juvenál Valíček, Helena Andresová
  • Vydavatel: Tomáš Ježek – Ottobre 12
  • Rok vydání: 2003
  • Počet stran: 337 ISBN 80-86528-24-3
Přejít nahoru