Kapucínské spisy

Kapucínské spisy

Kapucínské prameny

Papežské buly Dekret Sane cum olim vydaný roku 1219 papežem Honoriem III. Apoštolský list Cum dilecti filii vydaný roku 1219 papežem Honoriem III. Bula Solet ...

Kolik chlebů máte?

Curia GeneralisFratrum Minorum CapuccinorumProt. N. 01060/15 KOLIK CHLEBŮ MÁTE? Okružní list generálního ministra po setkání svolaném do Frascati1 o imigrantech a uprchlících v Evropě Všem bratřím ...

Okružní list generálního ministra 119/15

Bratrství pro Evropu: Úvahy a návrhy po setkání ve Fatimě (Prot. N.00119/15) Všem bratřím Řádua všem sestrám klariskám kapucínkám Drazí bratřiDrahé sestry Ať vás Pán ...

Nařízení generálních kapitul

NAŘÍZENÍ GENERÁLNÍCH KAPITUL MENŠÍCH BRATŘÍ KAPUCÍNŮ     Kapitola II POVOLÁNÍ K NAŠEMU ŽIVOTU A FORMACE BRATŘÍ 2/1 1.Pro podporu povolání je velmi prospěšné, když ...

Konstituce

Br. Mauro JÖHRI ŘÁD MENŠÍCH BRATŘÍ KAPUCÍNŮ GENERÁLNÍ MINISTR Č. j. 00935/13     Promulgační dekret Po zhlédnutí dekretu Kongregace pro instituty zasvěceného života a ...
Přejít nahoru