Kapucínské spisy

Kapucínské prameny

Papežské buly Dekret Sane cum olim vydaný roku 1219 papežem Honoriem III. Apoštolský list Cum dilecti filii vydaný roku 1219 papežem Honoriem III. Bula Solet …

Kolik chlebů máte?

Curia GeneralisFratrum Minorum CapuccinorumProt. N. 01060/15 KOLIK CHLEBŮ MÁTE? Okružní list generálního ministra po setkání svolaném do Frascati1 o imigrantech a uprchlících v Evropě Všem bratřím …

Okružní list generálního ministra 119/15

Bratrství pro Evropu: Úvahy a návrhy po setkání ve Fatimě (Prot. N.00119/15) Všem bratřím Řádua všem sestrám klariskám kapucínkám Drazí bratřiDrahé sestry Ať vás Pán …

Nařízení generálních kapitul

NAŘÍZENÍ GENERÁLNÍCH KAPITUL MENŠÍCH BRATŘÍ KAPUCÍNŮ     Kapitola II POVOLÁNÍ K NAŠEMU ŽIVOTU A FORMACE BRATŘÍ 2/1 1.Pro podporu povolání je velmi prospěšné, když …

Konstituce

Br. Mauro JÖHRI ŘÁD MENŠÍCH BRATŘÍ KAPUCÍNŮ GENERÁLNÍ MINISTR Č. j. 00935/13     Promulgační dekret Po zhlédnutí dekretu Kongregace pro instituty zasvěceného života a …

Přejít nahoru