Kapucínské prameny

Papežské buly

Dekret Sane cum olim vydaný roku 1219 papežem Honoriem III.

Apoštolský list Cum dilecti filii vydaný roku 1219 papežem Honoriem III.

Bula Solet annuere vydaná roku 1223 papežem Honoriem III.

Bula Mira circa nos vydaná roku 1228 papežem Řehořem IX.

Bula Quo elongati vydaná roku 1230 papežem Řehořem IX.

Bula Exiiit qui seminat vydaná roku 1279 papežem Mikulášem III.

Bula Exivi de paradiso vydaná roku 1312 papežem Klementem V.

Bula Illa quae vydaná roku 1435 papežem Evženem IV.

Bula Ite vos vydaná roku 1517 papežem Lvem X.

Breve Cum nuper vydaná roku 1526 papežem Klementem VII.

Indult Ex parte vestra vydaný roku 1526 biskupem palestrinským Vavřincem.

Bula Religionis zelus vydaná roku 1528 papežem Klementem VII.

Bula Inter multiplices curas vydaná roku 1529 papežem Klementem VII.

Breve Pastoralis officii cura vydané roku 1534 papežem Klementem VII.

Breve Superioribus diebus vydané roku 1535 papežem Pavlem III.

Breve Dudum postquam vydané roku 1535 papežem Pavlem III.

Motu proprio Nuper accepto vydané roku 1535 papežem Pavlem III.

Bula Exponi nobis vydaná roku 1536 papežem Pavlem III.

Bule Ordinem vestrum vydaná roku 1545 papežem Pavlem III.

Bula Salvatoris et Domini vydaná roku 1627 papežem Urbanem VIII.

Kapucínské dokumenty

Bernardin z Asti hlavní organizátor kapucínské reformy

Přejít nahoru