Aktuálně

Podívejte se do kláštera

Kapucínský klášter v Olomouci. Mnozí procházejí kolem něj, a zejména kolem jeho dřevěných vrat a…

Chvály u sv. Josefa

Přijďte s námi strávit společný večer v blízkosti našeho dobrého Otce.Chceme ho chválit nad našimi…

Jsme Řád menších bratří kapucínů

Toto společenství bratří je katolickým řeholním řádem inspirovaným duchem sv. Františka z Assisi. Charisma řádu vyjádřil sv. František hned v úvodu své Řehole: „Řehole a život menších bratří je toto: Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista, životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.“ Kromě této Františkovy Řehole považujeme pro sebe za závaznou i jeho Závěť.

Kde se můžeme potkat?

——————————————

Ukázková akce (Praha)

00. 00. 0000. v 00.00

Ukázková akce (Brno)

00. 00. 0000. v 00.00

Ukázková akce (Olomouc)

00. 00. 0000. v 00.00

Zůstaňme v kontaktu

Vydejte se námi na duchovní cestu

Nějaký text

Přejít na začátek