Ohlášky z Hradčan

26. 06. 2022

DNES SLAVÍME

13. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

V úterý bude večerní mše z vigilie středeční slavnosti

Ve středu bude slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Ve středu při mši sv. posvětíme nové obrazy svatých apoštolů Petra a Pavla.

V pátek bude první pátek v měsíci červenci – po mši sv. bude krátká adorace s litaniemi a svátostné požehnání.

V sobotu se vedení Arcidiecéze pražské slavnostně ujme otec arcibiskup Jan Graubner.

(Po ranní mši): Po mši sv. jste zváni do kláštera na kafe.

Ne 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 08:30 Za rodinu Jahnových a Veselých
PMKA
26.06. 19:00 Na úmysl dárce
Loreta
Po   17:00 Za uzdravení Petra
27.06. PMKA
Út Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka Večerní mše z vigilie 17:00 Za dar víry a Boží požehnání pro děti
28.06. PMKA
St Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 17:00 Za † Stanislava a Jana Hájkovy
29.06. PMKA
Čt   17:00 Za Boží požehnání pro Githu a Petra Kuncovy
30.06. PMKA
  17:00 Za † rodiče
01.07. PMKA
So      
02.07.  
Ne 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 08:30 Za br. Tomáše
PMKA
03.07. 19:00  
Loreta

19. 06. 2022

DNES SLAVÍME

12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

V úterý bude památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Ve středu bude mše z vigilie čtvrteční slavnosti

Ve čtvrtek slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

V pátek slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

V sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V pátek po mši svaté bude krátká adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

Příští neděli po ranní mši sv. jste zváni do kláštera na kafe.

Ne 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 08:30 Za rodinu Jahnových a Veselých
PMKA
19.06. 19:00 Za dobrodince Lorety
Loreta
Po   17:00 Na úmysl dárce
20.06. PMKA
Út Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 17:00 Za dar víry a Boží požehnání pro děti
21.06. PMKA
St Vigilie zítřejší slavnosti 17:00 Na úmysl dárce
22.06. PMKA
Čt Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 17:00 Na úmysl dárce
23.06. PMKA
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 17:00 Na úmysl dárce
24.06. PMKA
So Neposkvrněného Srdce Panny Marie    
25.06.  
Ne 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 08:30 Za rodinu Jahnových a Veselých
PMKA
26.06. 19:00 Na úmysl dárce
Loreta
Scroll to Top