Ohlášky z Hradčan

28. 05. 2023

DNES SLAVÍME

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

V pondělí bude památka Panny Marie, Matky církve

V úterý památka sv. Zdislavy

Ve středu svátek Navštívení Panny Marie

Ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

V pátek památka sv. Felixe z Nicosie, řeholníka

V sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

(Po ranní mši:) Po mši svaté jste zváni na kafe do kláštera.

Dle žádosti generálního sekretariátu biskupské synody by se měla jako součást přípravy na zasedání synody konat ve středu 31. května 2023 mariánská pobožnost s modlitbami za synodu. U nás to budou Loretánské litanie, které se pomodlíme ve středu 5 minut přede mší svatou.

A z téhož důvodu zve Pražská arcidiecéze všechny věřící k účasti na mši svaté a modlitbě před Palladiem v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ve středu dne 31. května 2023 od 18 hodin.

V sobotu v 10 hodin bude v našem kostele Panny Marie Královny andělů mše svatá, kterou začne františkánská pouť Prahou.

Ne Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:30  
PMKA
28.05. 19:00 Za † Ludmilu Evu Františku z Kolowrat
Loreta
Po Panny Marie, Matky církve 17:00  
29.05. PMKA
Út Sv. Zdislavy 17:00  
30.05. PMKA
St Svátek Navštívení Panny Marie 17:00  
31.05. PMKA
Čt Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 17:00  
01.06. PMKA
Sv. Felixe z Nicosie, řeholníka 17:00 Za † rodiče
02.06. PMKA
So Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 10:00  
03.06. PMKA
Ne Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:30  
PMKA
04.06. 19:00  
Loreta

21. 05. 2023

DNES SLAVÍME

7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

V pondělí bude nez. památka sv. Rity z Cascie, řeholnice

Ve středu svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi

Ve čtvrtek nez. památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

V pátek památka sv. Filipa Neriho, kněze

V sobotu nez. památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Příští neděli po ranní mši svaté jste zváni na kafe do kláštera.

Ne 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Za † Václava Goláně
PMKA
21.05. 19:00 Na úmysl dárce
Loreta
Po Sv. Rity z Cascie, řeholnice 17:00  
22.05. PMKA
Út   17:00  
23.05. PMKA
St Svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi 17:00 Za dceru Magdalénu a dobré rozhodnutí
24.05. PMKA
Čt Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 17:00 Za bratra Kryšpína
25.05. PMKA
Sv. Filipa Neriho, kněze 17:00  
26.05. PMKA
So Sv. Augustina z Canterbury, biskupa 20:00  
27.05. PMKA
Ne Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:30  
PMKA
28.05. 19:00 Za † Ludmilu Evu Františku z Kolowrat
Loreta
Přejít nahoru