Klášter kapucínů Praha – Nové Město

Adresa: Klášter kapucínů Praha – Nové Město
             Na Poříčí 2111/1a, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 248 847
E-mail: svjosef@kapucini.cz
IČO: 26522659

rej. ev. pr. os. MK ČR
č. ev. 8/2-21-005/2002-7098

Statutární orgán

Kvardián

Drahomír Dvouletý

tel.: +420 737 571 158

e-mail: br.vojtech@seznam.cz

Místní vikář

Josef Komosný

tel.: +420 733 755 805

e-mail: josef.komosny@seznam.cz

Bankovní spojení
číslo účtu: 2108127088/2700
(pokud požadujete potvrzení o daru na církev pro odpočet z daně, zadejte prosím do poznámky kromě jména také adresu a datum narození)

Kdo má zájem finančně podpořit opravu fasády kostela sv. Josefa, může použít tento účet: 9851251538/5500
Odkaz na transparentní účet

Kontakty na bratry

Vojtěch Drahomír Dvouletý 
Cyril Josef Komosný
Augustin Otakar Šváček
Vianney Jiří Dočkal: tel:+420 737 442 898; e-mail: vianney58@seznam.cz
Romuald Pavel Jarolímek: tel: +420 604 350 458; e-mail: br.romuald@volny.cz

Přejít nahoru