Kontakty Provincie kapucínů v ČR

Adresa: Provincie kapucínů v ČR,
Loretánské nám. 99/6,
118 00 Praha 1
Telefon: +420 222 760 071, +420 605 732 285 (br. Bonaventura, provinční sekretář),
informace o ubytování najdete zde, telefonicky: 222 765 448
ekonom: +420 731 266 087
Email: provincialat@kapucini.cz
Datová schránka: pckcpq2

Církevní právnická osoba zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR, číslo evidence: 8/2-21/1994
IČO: 00406465, DIČ: CZ00406465

Bankovní spojení
Číslo účtu: 9851251001/5500
IBAN: CZ1955000000009851251001
BIC kód: RZBCCZPP
Bank: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
pre-LEI: 31570010000000004460
nebo:
Číslo účtu: 3922000 / 2700
IBAN: CZ21 2700 0000 0000 0392 2000
SWIFT/BIC: BACXCZPP
BC: 2700
Bank: Unicredit Bank Czech Republik, a. s., Štefánikova 32, 150 00 Praha 5

Pokud nám věnujete finanční dar, můžeme vám po sdělení vaší adresy vydat potvrzení ke snížení základu daně.

Kontakty

  • provincialát: provincialat@kapucini.cz
  • provinční sekretář: br. Bonaventura Jiří Štivar
  • provinční archiv: archiv@kapucini.cz
  • provinční knihovna: kpk@kapucini.cz
  • provinční ekonom: ekonom@kapucini.cz

 

Přejít nahoru