KOSTEL SVATÉHO FELIXE V SUŠICI

MŠI SVATOU SLOUŽÍME

pondělí: 8:00
středa: (13:00 v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
pátek: 8:00
pátek: (10:00 v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
sobota: 8:00
neděle: 18:00

rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

30 minut přede mší svatou, popř. na požádání

DUCHOVNÍ SLUŽBA V SUŠICKÉ NEMOCNICI

je obvykle zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Jarosława Zygmunta, tel. 730 168 096

OHLÁŠKY

pro 1. neděli adventní

  • Středa: slavnost sv. Mikuláše, biskupa; čtvrtek: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve; pátek: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu; příští neděle: 2. adventní.
  • Kdo by se chtěl zapojit do adventní tradice s putovními obrazy se Svatou rodinou, ať se přihlásí a zapíše v sakristii farního kostela.
  • Každý adventní čtvrtek můžete u Sv. Václava navštívit Adventní duchovní obnovu. Začíná se tedy 7. 12. mší sv. a pokračuje se přednáškou ve farním sálu.
  • Staročeské roráty v Kašperských Horách budou vždy o adventních sobotách (9., 16. a 23. ) v 7 h v kostele sv. Markéty.
  • V neděli 10. 12. v 9.30 h se koná poutní mše sv. u Sv. Mikuláše v Kašperských Horách.
  • Diecéze vydala brožuru Čas ztišení, denní rozjímání zaměřené i na advent. Můžete si ji vzít. Texty budou rovněž zveřejňované na sociálních sítích a v aplikaci Farnost do kapsy.
  • Dnešní nedělí začíná farní sbírka pro čtyři děti z Adopce na dálku, která potrvá do Křtu Páně (do neděle 7. 1.). Pokladničky připomínají postavu krále.
  • V pondělí 18. 12. budeme v klášterním kostele po ranní mši sv. předchystávat vánoční stromky a betlém; v úterý 19. 12. od 9 h se bude zdobit a uklízet kostel a stavět betlém: pomocníci a pomocnice jsou v úterý vítáni a zváni i na oběd.
  • V neděli 24. 12. na dětské půlnoční v 16 h budou děti a vůbec návštěvníci bohoslužby v klášteře potřebovat zvonečky.
  • O. Jarosław povzbuzuje farníky k zapisování úmyslů na mši sv. ve farním kostele. Budeme rádi, když na nás se svými úmysly také nezapomenete.

SLAVNOSTI, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K NAŠEMU KOSTELU A ŘÁDU

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost sv. Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

Přejít nahoru