Legendy o svatém Františkovi z let 1240–1253

Legendy z let 1240–1253 vycházejí ze dvou základních potřeb bratří té doby. Jednak chtěli do předchozích životopisů doplnit další známé události z Františkova života. Jednak se potřebovali vyrovnat s přeměnou původního bratrstva ve skutečný řeholní řád, což právě odrážejí spisy z této doby.

Třetí svazek obsahuje tyto legendy:
O začátku neboli založení řádu
Legenda tří druhů
Tomáš z Celana: Druhý životopis svatého Františka
Tomáš z Celana: Pojednání o zázracích blaženého Františka

  • Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
  • Překlad: Anastáz Polášek, Štěpánka Ráchel Popková, Bernard Bartoň, J. B. Štivar, 
  • Vydavatel: Tomáš Ježek – Ottobre 12
  • Rok vydání: 2008
  • Počet stran: 350
  • ISBN 978-80-86528-18-2
Přejít nahoru