Jiří Paďour (1943–2015)

Jiří Paďour (1943–2015)

Bratr Jiří se narodil 4. dubna 1943 ve Vraclavi na Ústeckoorlicku do starobylého selského rodu. Kvůli třídnímu původu nemohl studovat vysokou školu, proto se po maturitě vyučil mechanikem počítacích strojů a poté absolvoval herectví na pražské DAMU. Od roku 1963 působil v Divadle Na zábradlí a poté v Divadle Za branou (1969–1970).

V roce 1970 nastoupil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v roce 1975 v Praze. Po dvouletém působení v Mariánských Lázních a okolních farnostech mu byl v roce 1977 odňat státní souhlas k výkonu kněžské služby.

V letech 1978–1979 pracoval jako neoficiální sekretář pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška; po odmítnutí spolupráce se Státní bezpečností musel ze sekretariátu odejít. V následujících letech pracoval v civilních povoláních jako topič, uklízeč apod.; tajně působil jako kněz. Od roku 1986, kdy mu byl udělen státní souhlas, působil až do roku 1992 v duchovní správě v Praze a okolí.

V říjnu 1978 vstoupil do kapucínského řádu, který byl v té době v ilegalitě; věčné sliby složil v prosinci 1983. Po obnovení řeholního života byl v letech 1991 a 1994 zvolen provinciálem kapucínského řádu.

V roce 1996 jej jmenoval papež Jan Pavel II. titulárním biskupem ausuccurénským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v lednu 1997 z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka ve svatovítské katedrále v Praze. V roce 2001 byl jmenován biskupem-koadjutorem českobudějovické diecéze a o rok později se stal českobudějovickým sídelním biskupem.

S ohledem na svůj zdravotní stav nabídl v říjnu 2013 do rukou papeže Františka rezignaci na svůj úřad, a ten ji 1. března 2014 přijal. Zbytek života pak trávil v českobudějovické biskupské rezidenci. Zemřel 11. prosince 2015 v hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Pohřben byl 19. prosince v biskupské hrobce na Městském hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích (záznam pohřebního obřadu).

  • Narození: 4. dubna 1943
  • Vstup do řádu (obláčka): 4. října 1978
  • Věčné sliby: 10. prosince 1983
  • Kněžské svěcení: 21. června 1975
  • Biskupské svěcení: 11. ledna 1997 (heslo: „Dominus Deus magnus est“)
  • Úmrtí: 11. prosince 2015
  • Pohřben v biskupské hrobce na Městském hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.
Přejít nahoru