Sekulární františkánský řád v Sušici

Terciari Susice

Sekulární františkánský řád

Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu se schází po celý rok každou středu od 19 h do 20.30 h v refektáři našeho kláštera. Vstup najdete naproti kostelu Matky Boží.

Na programu bývá sdílení, rozjímání nad Písmem, františkánská formace nebo adorace. Adorace Nejsvětější svátosti obvykle probíhá první středu v měsíci (zhruba od 19.30 do 20 h) v kostele sv. Felixe a jste na ni všichni srdečně zváni.

Rada místního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu v Sušici:

Ministr MBS   Jiří Sýkora 
Zástupce ministra MBS Pavel Blažek
Formátorka MBS Jana Sýkorová
Ekonomka MBS Naďa Balejová
Sekretářka MBS  Anna Blažková
RadaMBSSFŘweb

Kontakt na sekretářku MBS: anna.bl@email.cz 

Webové stránky místního společenství (momentálně ve výstavbě). Web Sekulárního františkánského řádu v ČR.

Duchovní asistent: br. Petr Petřivalský OFMCap.

Přejít nahoru