Vánoční a velikonoční okruh

Vánoční a velikonoční okruh

Zde si můžete stáhnout přímluvy pro dobu adventní, vánoční, postní a velikonoční. Přímluvy vycházejí z liturgických textů a/nebo jsou inspirované tématem svátku či osobností světce, kterého si připomínáme. Krátké vysvětlení ke koncepci najdete na úvodní stránce.

Neděle adventní, cyklus A PDF, DOCX, B PDF, DOCX, C PDF, DOCX

Všední dny doby adventní PDF, DOCX

Doba vánoční PDF, DOCX

Neděle postní, cyklus A PDF, DOCX, B PDF, DOCX, C PDF, DOCX
Všední dny doby postní PDF, DOCX
Svatý týden a Velikonoční triduum PDF, DOCX
Neděle velikonoční, cyklus A PDF, DOCX, B PDF, DOCX, C PDF, DOCX
Všední dny doby velikonoční PDF, DOCX

Přejít nahoru