Ambrož ze Santibáñez (1888–1936)

Služebník Boží Alexio Pan López (v řeholi bratr Ambrož) se narodil 24. října 1888 v Santibañes de la Isla (Léon, Španělsko). Kapucínský hábit oblékl v kastilské provincii 17. prosince 1905, řeholní sliby složil 18. prosince následujícího roku. Na kněze byl vysvěcen 29. května 1915. Po apoštolském působení ve vlasti odjel roku 1926 na misie do venezuelského Caroni. Po návratu do Španělska byl roku 1933 jmenován představeným kláštera v Santanderu. Dne 3. srpna 1936 však byl s celou komunitou vyhnán z kláštera a uvězněn na vězeňské lodi „Alfonso Pérez“, zakotvené v městském přístavu. Když 27. prosince zaútočily na loď milicionáři, vybrali si právě jeho, protože byl kněz, a ubili ho na mostě.

Jeho společníky v utrpení byli dva kapucíni ze stejné provincie, z kláštera v Montehanu. První z nich, Michal z Grajalu (Aproniano de Felipe González), se narodil 2. února 1898. Byl mimořádně dobrotivým řeholníkem a velkým ctitelem eucharistie a Panny Marie. Byl ředitelem filozofického studia. Dne 7. srpna 1936 byl vyhnán z kláštera společně se spolubratry. Ze svého útočiště v nedaleké vesnici nadále pečoval o své studenty jako skutečný otec. V noci 29. prosince, když se s rodinou svých hostitelů modlil růženec, vtrhla do domu skupina milicionářů a vyvlekla jej ven společně s bratrem vrátným Diegem z Guadilly (Jacinto Gutiérrez Terciado), narozeným dne 3. července 1909. Oba byli téže noci zabiti na blízké pláži Santofla.

Informativní proces o mučednictví, zahájený biskupskou kurií města Santander 17. listopadu 1952, byl následován procesem o písemných dokumentech a o absenci liturgické úcty, zahájenými u Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 22. listopadu 1956. Dne 17. ledna 1997 byl Kongregací vydán dekret o platnosti informativního procesu.

Přejít nahoru