Anděl z Canete (1879–1936)

Anděl z Canete (1879–1936)

Služebník Boží José González Ramos (řeholním jménem bratr Anděl) se narodil 24. února 1879. Obláčku měl v andaluské kapucínské provincii 24. června 1896, řeholní sliby složil 11. července následujícího roku. Na kněze byl vysvěcen 26. dubna 1903. Pro své řeholní ctnosti a schopnosti byl několikrát zvolen provinčním definitorem a představeným různých klášterů. Od 20. července 1936 žil jako kvardián v klášteře Antequera (Malaga), kde kromě kapucínů žili ještě chovanci serafínského semináře. Ten obsadily ozbrojené marxistické milice, které opakovaně vyhrožovaly, že klášter přepadnou a řeholníky pobijí. Odpoledne 6. srpna dostal bratr Anděl příkaz, aby vyšel ven z kláštera spolu s dalšími čtyřmi spolubratry. Vyšel první a v rukou nesl kříž. Když došli k soše Neposkvrněného Početí Panny Marie, byli před očima zvědavého a krvelačného davu zezadu zastřeleni.

Jeho společníky v mučednické smrti byli:

  • Jiljí z Puerto di Santa Maria (Andrea Soto Carrera), narozený 29. června 1883, obláčku měl 3. července 1898, řeholní sliby složil 27. července 1899, na kněze byl vysvěcen 21. prosince 1907.
  • Ignác z Galdácana (José Maria Recalde Magúregui), který se narodil 7. února 1912, obláčku měl 3. července 1927, řeholní sliby složil 8. července 1928 a kněžské svěcení přijal 6. dubna 1935.
  • Trvalý jáhen Josef z Chauchiny (Alejandro Casares Menéndez) se narodil 24. února 1897, obláčku měl 18. srpna 1912, řeholní sliby složil 19. srpna 1913.
  • Laický bratr Kryšpín z Cuevas de San Marcos (Juan Silverio Pérez Ruano), narozený 27. prosince 1875, obláčku měl 7. září 1905, řeholní sliby složil 9. září 1906.

Do téže komunity patřili ještě další dva bratři, kteří byli rovněž umučeni:

  • Ludvík Maria z Valenciny (Jerónimo Limón Márquez), který se narodil 27. března 1885, obláčku měl 8. května 1901, řeholní sliby složil 4. dubna 1908. Dříve byl provinciálem (1926–1929) a ředitelem serafínského semináře. Dne 3. srpna se pokusil o útěk, ale vymkl si kotník, milicionáři jej chytili a surově zavraždili před nemocnicí, když se sepjatýma rukama poroučel svou duši Bohu.
  • Sběrač almužen Pacifik z Rondy (Rafael Rodriguez Navarro), narozený 8. listopadu 1882, obláčku měl 12. listopadu 1901, řeholní sliby složil 8. prosince 1902. Utekl stejného dne, po dopadení byl uvězněn a když se 6. srpna dozvěděl o svém odsouzení na smrt, celý den strávil v modlitbě růžence a malého oficia k poctě Panny Marie. V časných ranních hodinách dne 7. srpna byl zastřelen poblíž hřbitova.

Diecézní proces o mučednické pověsti těchto sedmi kapucínů byl zahájen diecézní kurií v Malaze 19. července 1954, následoval proces o absenci liturgického kultu, zahájený u Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 14. ledna 1955; 28. června 1956 se konal diecézní proces o písemných dokumentech. Dekret potvrzující platnost informativního procesu byl vydán 2. května 1997.

Přejít nahoru