Daniel z Torricelly (1867–1945)

Daniel z Torricelly (1867–1945)

Služebník Boží Daniel z Torricelly (občanským jménem Dario Coppini) se narodil v Torricelle (Parma) 10. září 1867 Adolfovi Coppinimu a Ernestině Pecchioliové. Až do svých třiceti let věrně pracoval v rodinném podniku na výrobu pečiva a těstovin. Pomáhal místnímu faráři při katechetické přípravě dětí na svátosti. Mladý Coppini vynikal především zájmem o chudé a nemocné. Protože ho přitahoval františkánský ideál, stal se ve třiceti letech kapucínem. Kapucínský hábit přijal 9. ledna 1897.

Celý řeholní život strávil v nemocnicích jako zpovědník. Po kněžském svěcení dne 13. dubna 1903 mu představení svěřili duchovní správu nemocnic v Piacenze, Modeně a Reggio Emilia. V jeho službě bylo něco dojemného, každý den byl nepřetržitou řadou drobných úkonů nevyčerpatelné dobroty. Stal se člověkem pro všechny. Bylo jej vidět ve dne v noci na ulici stále usměvavého a plného zájmu o potřeby druhých. Spolupracoval s paní Luisou Ferrari při založení Františkánských sester Vtěleného Slova.

Zemřel 10. prosince 1945 v klášteře v Reggio Emilia. Diecézní informativní procesy o pověsti svatosti byly zahájeny v roce 1956 a ukončeny roku 1963.

Přejít nahoru