Eligius z Origuely a druhové (1876–1936)

Služebník Boží Eligius z Orihuely (občanským jménem Andrés Francisco Simón Gómez) se narodil 30. listopadu 1876. Kapucínský hábit a jméno Eligius (Eloy) přijal 10. prosince 1891 ve Valencii. Řeholní sliby složil 1. prosince 1892, 9. dubna 1899 byl vysvěcen na kněze. Po sedmi letech vyučování byl v roce 1906 poslán do kolumbijských misií, kde působil jako sekretář svého strýce, služebníka Božího Františka Šimona y Ródenas, biskupa ve Svaté Martě a jako řeholní představený v Bogotě. Po svém návratu do vlasti byl představeným různých klášterů a provinčním definitorem. V důsledku událostí 18. července 1936 byl vyhnán z kláštera v Orihuele a ubytoval se u svého bratra. Komunistické milice jej 7. listopadu odvedly. Byl ubodán dýkou poblíž Crevillente.
 
Jeho společníkem v mučednické smrti byl i Jan Chrysostom z Gara de Gorgos (občanským jménem Ignacio Caselles García), narozený 18. listopadu 1874; přijal hábit dne 23. srpna 1891, sliby složil 25. srpna 1892, kněžské svěcení přijal 12. února 1899. Třicet let žil v klášteře v Orihuele, kde působil jako kazatel a vyhledávaný duchovní vůdce a šířil pobožnosti tří Zdrávasů. Po vypuknutí občanské války v červenci 1936 se až do 24. prosince skrýval, pak byl udán a zatčen milicemi. O Štědrovečerní noci byl vystaven potupnému bití a posměchu a prostřílen kulkami; byl ponechán v opuštěné uličce, kde vykrvácel.
 
Dalším kapucínským mučedníkem španělské občanské války byl Honorius z Orihuely (občanským jménem Raimundo Juan Costa). Narodil se 23. listopadu 1888, hábit přijal 19. prosince 1905, řeholní sliby složil 22. prosince 1906, na kněze byl vysvěcen 6. června 1914. Nejprve žil v klášteře v Totaně a od roku 1923 v Castellónu. Vykonával intenzivní apoštolát, spočívající především ve zpovídání a v asistenci nemocných a umírajících. Když vypukla revoluce, pobýval právě v Orihuele u svých rodičů. Dne 13. listopadu byl milicemi zatčen a 30. listopadu byl potupně zbit a doveden ke hřbitovu v Elebe, kde byl společně s několika diecézními kněžími zastřelen.
 
Dne 4. května 1955 byly v Biskupské kurii v Orihuele zahájeny procesy o utrpení, písemných dokumentech a absenci liturgického kultu. Procesy byly zahájeny u Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 29. října 1956.
Přejít nahoru