Fiakr z Kilkenny (1620–1656)

Fiakr z Kilkenny (1620–1656)

Služebník Boží Fiakr se narodil v irském městě Kilkenny v urozené rodině Tobin někdy okolo roku 1620. Později odešel do Francie, kde přijal v klášteře v Charleville kapucínský hábit. Po studiích se v roce 1646 vrátil na příkaz představených do vlasti, aby oživil katolickou víru. Roku 1650 bylo Kilkenny dobito Oliverem Cromwellem, ale Fiakr zůstal, aby mohl ošetřovat nakažené morem. Byl anglikány zajat a uvězněn, ale zakrátko jej propustili s podmínkou, že musí zůstat ve městě. Když byl vyhlášen zákon o vyhoštění katolického duchovenstva z Irska, odešel roku 1653 do Francie, ale pak se vrátil zpět do vlasti a dva roky pokračoval v apoštolátu. Roku 1656 byl podruhé uvězněn, avšak aby jeho smrt neposílila v zemi katolickou víru, byl odsouzen k vyhoštění na ostrov Barbados. Mezitím byl několikrát ve vězení mučen a nalodil se ve velmi zuboženém stavu. Zemřel během cesty do města Kinsale dne 6. března 1656. Proces jeho blahořečení byl zahájen až v roce 1917, roku 1919 byl spojen s projednáváním kauzy jeho spolubratra Jana Baptisty Dowdalla z Ulsteru a dalších služebníků Božích, kteří zemřeli jako mučedníci ve stejné době.
Přejít nahoru