Fortunát Bakalski (1916–1952)

Fortunát Bakalski (křestním jménem Pjotr) se narodil v Duvanlii v Bulharsku 6. srpna 1916. Kapucínský hábit přijal v brixenské provincii 9. srpna 1931. Knězem se stal 18. června 1939, studoval na Mezinárodní koleji v Římě, kde získal doktorát z východní církevní nauky. Od roku 1939 působil jako misionář v Apoštolském vikariátu v Sofii a Filippopoli. Byl uvězněn bulharským bolševickým režimem a ve vězení 2. srpna 1952 zemřel. Podle zpráv o monstrprocesu zinscenovaném v Sofii proti „špionáži katolické organizace“, které byly šířeny bolševiky, byl Bakalski uvězněn 8. července 1952. Zahájení kauzy jeho blahořečení jako mučedníka in odium fidei bylo schváleno dne 3. května 1985.
Přejít nahoru