František z Licodie (1600–1682)

František z Licodie (1600–1682)

Služebník Boží František Cascio se narodil roku 1600 v městečku Licodia Eubea v Syrakuské provincii. Roku 1619 vstoupil ke kapucínům jako laický bratr. Byl věrným druhem Inocence z Caltagirone při jeho kazatelských cestách po Sicílii a při kanonických vizitacích v době, kdy byl Inocenc generálním ministrem. Roku 1645 byl vyslán na misii do Konga, kde byl ceněným pomocníkem misionářů a proslul svou pokorou, zbožností, láskou, chudobou a pokáním. Zemřel 13. dubna 1682. Pověst o jeho svatosti rostla, a proto byl zahájen informativní proces, postoupený do Říma, kde byl 19. dubna 1743 udělen souhlas k zahájení projednávání jeho případu.
Přejít nahoru