František z Precetta (1564–1645)

Ctihodný František z Precetta se narodil v bohaté rodině v Precettu, malé vesničce poblíž Ferentilly v kraji Terni. Jeho občanské jméno bylo Bernardino Romanelli. Kapucínský hábit přijal dne 4. května 1589 v klášteře v Amelii v umbrijské provincii, kde také absolvoval roční noviciát. Po kněžském svěcení úspěšně působil jako kazatel a bez odpočinku chodil od vesnice k vesnici své rodné Umbrie. Více než slovy dojímal všechny svým příkladným kajícím životem. Pravidelně jídával pouze večer, tři nebo čtyři dny v týdnu se úplně postil, stejně jako během svých intenzivních každodenních kázání. Pověst o jeho svatosti, potvrzená zázraky, k němu přiváděla velké množství lidí, kteří chtěli slyšet jeho kázání a setkat se s ním. Zemřel ve Ferentillu v klášteře svaté Illumináty dne 6. ledna 1645 a jeho tělo bylo pochováno pod podlahou kostela. Kauza jeho blahořečení byla zahájena roku 1863.

Přejít nahoru