Jáchym La Lomia z Canicatti (1831–1905)

Služebník Boží Gaetano La Lomia (řeholním jménem bratr Jáchym) se narodil 3. března 1831 v Canicattí (Agrigento) Mikuláši La Lomia Safonte a Eleonoře La Lomia Li Chiariové. Kapucínský hábit přijal 4. listopadu 1852 v noviciátě v Agrigentu. Dne 2. června 1855 byl vysvěcen na kněze. Po devíti letech apoštolátu a čtyřech letech příprav v Římě odjel roku 1868 jako misionář do Brazílie. Jeho prvním působištěm bylo Rio de Janeiro, kde byl jmenován vojenským kaplanem brazilských oddílů, které bojovaly s Paraguají. Po skončení války působil v letech 1870–1880 jako misionář mezi indiány ve státech Minas Gerais a Rio de Puaja, kde hlásal evangelium lidem bez jakékoliv duchovní pomoci. Díky jeho pracovitosti vznikla dokonce i vesnice, kterou nazval osada Neposkvrněného početí a kde okolo sebe shromáždil indiány a naučil je obdělávat půdu a stavět domy. Dvanáct let misijní činnosti v nepřístupných a nehostinných oblastech mu vážně podlomilo zdraví, a proto byl odvolán zpět do vlasti.

Byl poslán do kláštera v Canicattí a měl dokončit jeho výstavbu. Na Sicílii začal znovu kázat, dávat duchovní cvičení a lidové misie. Tak strávil zbývajících 25 let svého života, v největší možné přísnosti a v neohroženém boji proti neřestem a špatným zvykům. Zemřel v klášteře v Canicattí dne 30. července 1905.

Kauza jeho blahořečení byla zahájena biskupskou kurií v Agrigentu roku 1928. Dne 14. listopadu 1966 byl vydán výnos o nezávadnosti jeho písemností.

Přejít nahoru