Jeroným z Cammaraty (1549–1627)

Služebník Boží Caruso Alessandro, řeholním jménem Jeroným z Cammaraty, se narodil roku 1549 v Cammaratě v Agrigentu v urozené rodině Caruso Antoniovi a matce Markétě Lumiové. Poté, co se mu podařilo zvítězit nad odporem rodiny, oblékl kapucínský hábit pravděpodobně 5. května 1569 v noviciátu v Raguse. Nejprve byl propuštěn ze zdravotních důvodů, po krátké přestávce se ale mohl do noviciátu vrátit. Sám by dal přednost pokornému stavu bratří laiků, ale z poslušnosti přijal kněžské svěcení. Velmi rozvážně a s nadšením pro zachovávání řehole působil jako představený v různých klášterech, například v Cammaratě a Castronovu. Zemřel v klášteře v Naru 22. února 1627. Informativní kanonický proces začal neformálně už roku 1628, byl ale zahájen až 29. srpna 1890. V procesních materiálech nám často pitoreskní příhody zobrazují jeho strohost, mimořádné charisma, pokoru a velkou lásku k chudým.

Přejít nahoru