Jiří z Augsburgu (1697–1762)

Ctihodný Jiří z Augsburgu, občanským jménem Andreas Erhart, se narodil v Pfronten-Kreuzeggu v bavorské diecézi Augsburg (Augšpurk) dne 25. listopadu 1696 ve skromně žijící rodině. V mládí pracoval jako pekař a po smrti svého otce se na protest proti novému matčinu sňatku vydal roku 1718 do Říma, kde dalších šest let vykonával své řemeslo. Dne 4. listopadu 1742 vstoupil v Palanzaně (Viterbo) mezi kapucíny jako bratr laik a přijal jméno Jiří z Augsburgu (podle rodné diecéze). Po složení řeholních slibů žil téměř stále v Římě, byl v tamějším domě kuchařem, ošetřovatelem (patnáct let se staral o jednoho vážně nemocného) a sběračem almužen (1755–1762).

Bůh jej obdařil mnoha mimořádnými dary: extáze, bilokace, proroctví, schopnost konat zázraky. Pro radu si k němu chodily nejvýznamnější osobnosti Říma. Mezi prvky jeho osobní zbožnosti je třeba zmínit především úctu ke sv. Petru (každý den před sběrem almužen navštěvoval vatikánskou baziliku) a snaha, téměř posedlost, přisluhovat na co největším počtu mší svatých.

Zemřel poblíž Frascati 7. října 1762. Proces jeho blahořečení byl zahájen v roce 1781, roku 1925 bylo vydáno a vytištěno Summarium cum informatione super virtutibus in specie (Přehled o jednotlivých ctnostech). Jeho ostatky byly roku 1922 převezeny do kostela kapucínů v bavorském Kemptenu.

Přejít nahoru