Josef Maria z Palerma (1864–1886)

Služebník Boží Josef Maria z Palerma, občanským jménem Vincenzo Diliberto, se narodil 1. února 1864 v Palermu v dobře situované rodině. V dětství měl velmi živou povahu, nerad se podřizoval a toužil po dobrodružství, které mnohdy bylo životu nebezpečné. Byl umístěn do ústavu v Randazzu, odkud byl roku 1877 propuštěn pro nekázeň. Stejně se choval v prvních ročnících palermské školy sv. Rocha, vedené diecézními kněžími, ale postupně zcela změnil způsob života. Překonal odpor rodičů a 5. května 1881 vstoupil do diecézního semináře v Palermu, ale po duchovních cvičeních se rozhodl být kapucínem. Hábit přijal 14. února 1885 v Sortinu (Syrakúzy). Jako novic žil příkladně a konal mnohdy až hrdinské pokání. Když se rok jeho noviciátu chýlil ke konci, onemocněl zápalem plic a po složení řeholního slibu dne 1. ledna 1886 zemřel. Byl pochován na hřbitově v Sorinu, roku 1928 Posvátná kongregace pro bohoslužbu povolila, aby byly ostatky služebníka Božího převezeny do tamního kapucínského kostela. Kauza jeho blahořečení byla zahájena už roku 1890, dne 12. ledna 1921 byl uveřejněn výnos o platnosti procesů (de validitate processuum).

Přejít nahoru