Josef z Carabantes (1628–1694)

Josef z Carabantes (1628–1694)

Ctihodný Josef se narodil Bartolomějovi Velázquezovi a Anastázii de Fresnedové ve šlechtické rodině 27. června 1628 ve španělském Carabantes (Soria). Aby dokončil vyšší vzdělání, přestěhoval se do Saragozy a 11. října 1645 přijal kapucínský hábit v Tarazoně v tehdejší aragonské provincii. Pokračoval pak v církevních studiích v Borle, Huesce a Calatayudu. Na kněze byl vysvěcen 21. září 1652. Po poradě s proslulou sestrou Marií od Ježíše z Agredy požádal své představené, aby byl poslán do misií ve venezuelském Cumaná, které byly krátce předtím svěřeny jeho řeholní provincii. Přijel tam v roce 1657 a nejdřív se věnoval apoštolátu v Cumaná a v Caracasu. Roku 1660 konečně mohl s podivuhodnou Boží ochranou zahájit hlásání Evangelia mezi kanibalskými inckými domorodci caribes.

Roku 1666 se vrátil do Španělska, aby obhajoval kapucínskou misii před Radou pro Indii a před nunciem. Následujícího roku odešel do Říma, kde informoval papeže o poslušnosti pěti inckých kmenů caciques náležejících do provincie Cumaná. Zůstal doma a věnoval se lidovým misiím v Andalusii, kde působil od roku 1674 v řeholní provincii Betica. Hlavní oblastí jeho apoštolského působení však byla Galície, kde měla jeho kázání velký úspěch a způsobila mnohá obrácení. Jen v diecézi Orense kázal šedesát dva misií. Během této vysilující práce zemřel dne 11. dubna 1694 v Monforte (Lugo) a byl tam v kostele klarisek pochován. Je autorem různých zbožných knih, z nichž hlavní jsou: Prática de las misiones. Remedio de pecadores sacado de la Escritura divina y la enseñanza apostólica (Praktikování misií, uzdravení hříšníků za použití Písma svatého a apoštolské nauky; I, Léon 1674, II, Madrid 1678); Práticas dominicales y lecciones doctrinales de las cosas más esenciales sobre los Evangelios de las dominicas de todo el año (Nedělní cvičení a naučná čtení o podstatných záležitostech v Evangeliích na všechny neděle roku; 2 svazky, Madrid 1686–1687). Proces jeho blahořečení začal roku 1729, oficiálně byl zahájen 24. srpna 1910, apoštolské procesy 25. února 1920. Den jeho smrti je připomínán ve Františkánském martyrologiu.

Přejít nahoru