Kvído Marie z Lugliana (1681–1763)

Služebník Boží Kvido, občanským jménem Pellegrino, se narodil dne 7. ledna 1681 ve vesnici Lugliano v Toskánsku Františkovi Politimu a Angele Barsantiové. Dne 2. května 1698 stal kapucínem a začal noviciát v Cortoně. Po složení řeholních slibů a dokončení studií přijal 7. května 1704 kněžské svěcení. Nejprve působil v královské nemocnici Panny Marie Nové ve Florencii, později (roku 1716) jako kaplan na lodích bojujících proti Turkům na řeckých ostrovech. Po návratu do provincie se nakrátko věnoval vyučování, potom byl kazatelem. Roku 1725 se stal magistrem noviců v Celle di Cortona a vykonával tuto funkci jedenáct let, během kterých vychovával řeholní dorost k věrnému dodržování řehole, lásce k chudobě, pokoře, modlitbě, pokání a skutkům milosrdenství – ctnostem, které pro něj byly charakteristické. Potom se znovu s velkým úspěchem věnoval kazatelské činnosti. Zemřel 14. června 1763 v klášteře v Lucce. Pověst o jeho svatosti a zázracích vedla generálního prokurátora kapucínského řádu Jeronýma z Caltanissetty, aby ihned po jeho smrti nařídil zahájení řádného procesu, který začal 10. dubna téhož roku na biskupské kurii v Lucce.

Přejít nahoru