Ludovico da Mazzarino (1708–1764)

Služebník Boží Carmelo Giovanni Matteo (řeholním jménem Ludvík) se narodil v Mazzarinu na Sicílii 27. června 1708 otci Vincenzovi Napolimu a Antonii Cataniové. Vstoupil mezi kapucíny ve svých patnácti letech a po uplynutí let počáteční formace se stal knězem. Plně se zasvětil kazatelskému apoštolátu, šířil úctu k Panně Marii a nechal na její počest vystavět dva kostely. Byl příkladem všech typických kapucínských ctností – chudoby, pokory, modlitby, kajícnosti a dodržování Řehole, a proto byl jmenován magistrem noviců, později lektorem filozofie a teologie, kvardiánem v různých klášterech syrakuské provincie a provinčním poradcem. Dostalo se mu mnoha nadpřirozených darů a schopností. Zemřel v Mazzarinu dne 23. dubna 1764. Po třiceti letech byl zahájen řádný informativní proces, roku 1812 byl zahájen proces nový. Výsledky těchto dvou procesů však nebyly zaslány do Říma, a proto biskupská kurie v Piazza Armerina roku 1888 zahájila třetí informativní proces, jehož výsledky byly poslány 19. dubna 1891 do Říma.

Přejít nahoru