Nicola da Lagonegro (1707–1792)

Mikuláš, občanským jménem Giuseppe Molinari, byl horlivým a schopným knězem, apoštolským kazatelem a misionářem a nakonec svatým biskupem ve Scale a Ravellu, později v Bovinu.

Narodil se 10. března 1707 v Lagonegru (Potenza) jako druhé ze sedmi dětí. V dětství pásl ovce, které patřily Bratrstvu Nejsvětější svátosti. Roku 1719 blahoslavený Anděl z Acri v průběhu misie, kterou v Lagonegru kázal, Mikuláši při zpovědi řekl: „Stanete se kapucínem, budete můj obhájce a pastýř duší.“ Mikuláš 25. listopadu 1730 vstoupil do kapucínského noviciátu v Marsicu.

V letech 1743–1778 se věnoval především kázání. Roku 1761 byl jmenován vicepostulátorem kapucínů a měl tedy dohlížet na průběh případů beatifikací služebníků Božích. Roku 1765 byl jmenován generálním prokurátorem pro veškeré kauzy řádových světců. Při výkonu těchto funkcí pracoval na oslavení otce Anděla z Acri, dne 27. května 1778 zahájil kauzu jeho beatifikace, a tak se naplnila Andělova slova „budete mým obhájcem“. Biskupské svěcení přijal 17. června 1778 v kapucínském kostele na Piazza Barberini v Římě z rukou protektora řádu, kardinála Innocenza Contiho.

Je autorem mnoha děl, která byla souborně vydána v pěti svazcích v Padově roku 1788 pod názvem Opere ascetiche e morali (Asketické a morální dílo). Zemřel ve věku 85 let dne 18. ledna 1792.

Výnos o zahájení kauzy jeho blahoslavení byl vydán 8. listopadu 1831, ale případ dosud není uzavřen.

Přejít nahoru