Serafino da Pietrarubbia (1875–1960)

Služebník Boží Pietro Riminucci (v řeholi bratr Serafín) se narodil 4. února 1874 v Pietrarubbii (Pesaro) chudým manželům Antonínovi Riminuccimu a Rose Ubaldiové. Jeho otec obcházel domy jako dráteník, opravoval hrnce a talíře a žádal milodary. Z této činnosti jeho syn udělal apoštolát. Od raného dětství vypomáhal v těžké ekonomické situaci rodiny, nejprve pracoval jako poslíček a rolník, pak jako sluha v kapucínském klášteře v Montefiore Conca. Zde dozrálo jeho povolání k řeholnímu životu. Kapucínský hábit přijal 9. května 1898.

Po složení řeholních slibů byl poslán do konventu v Jesi, kde prožil 54 let svého života především jako sběrač almužen. Bosý a s vakem na zádech procházel údolím Esino. Byl stále trpělivý a radostný, rád chodil mezi nuzné a chudé. Opravoval hliněné nádobí a vyráběl pro dobrodince růžence. Čtyřicet let byl sužován bronchiálním astmatem, nakonec musel být hospitalizován. V ošetřovně kláštera v Maceratě strávil poslední tři roky svého života v modlitbě a ochotném snášení bolesti, a tak povzbuzoval všechny návštěvníky. Zemřel 17. března 1960. Kauza jeho blahořečení byla zahájena roku 1975. Po schválení. Kongregace pro kauzy světců dne 24. února 1979 byl kurií v Jesi proveden informativní proces o jeho ctnostech (1980–1982). Positio super virtutibus byla odevzdána 29. května 1993.

Přejít nahoru