Vital Maria Gonçalves de Oliveira (1844–1878)

V Pedras de Fogo (diecéze Olinda, Pernambuco v Brazílii) se narodil ve šlechtické rodině roku 1844 jako služebník Boží Vital M. Gonçalves z Oliveiry. Již od dětství jej přitahoval řeholní život, studoval na koleji ve městě Bemfica a v semináři v Olindě, později v pařížském semináři sv. Sulpice. Ke kapucínům vstoupil 15. srpna 1863 ve Versailles a řeholní sliby složil 19. října následujícího roku. Absolvoval kurzy filozofie a teologie v Perpignanu a v Toulouse, kněžské svěcení přijal 2. srpna 1868. S ohledem na křehké zdraví mu byl povolen návrat do vlasti a v semináři sv. Pavla vyučoval filozofii studenty teologie. Nebylo mu ještě ani 27 let, když jej papež Pius IX. jmenoval biskupem v Olindě. Vysvěcen byl 17. března 1872 v katedrále v Rio de Janeiru, diecézi převzal o týden později.

Byl neohroženým bojovníkem proti zednářskému liberalismu a mnoho proto vytrpěl. Jeho protivníci se ho opakovaně snažili otrávit, byl odsouzen ke galejím na trojveslici, na zásah brazilského císaře mu však byl trest změněn na prosté vězení a 17. září 1875 byl propuštěn na svobodu.

Papež Pius IX. jej přijal v soukromé audienci a dostalo se mu od něj pochvaly. Po návratu do své diecéze pracoval s velkým nadšením na reformě mravů a od svých nepřátel musel dál snášet četná protivenství. Znovu se proto vydal do Říma a požádal, aby byl zproštěn výkonu funkce biskupa a mohl se oddat skrytému životu s Kristem. Jeho žádost samozřejmě nebyla přijata. Mezitím vážně onemocněl, léčil se v Paříži, ale ani snaha výborných lékařů a péče spolubratrů nepomohla. Zemřel 4. července 1878 ve věku 34 let a byl pohřben v kostele Penha v Recife s velkými poctami. Již za svého života byl považován za světce, po jeho smrti pověst jeho svatosti ještě více vzrostla. Roku 1960 Antonio de Almeida, arcibiskup z Olindy, zahájil informativní proces. Kauza byla projednávána podle norem historického oddělení. Dne 17. června 1994 Kongregace vydala Nihil obstat k zahájení procesu o životě, ctnostech a pověsti svatosti v Olindě-Recife.

Přejít nahoru