Anastaz 14

Bohumil Anastáz Polášek (1923–2015)

Bohumil Anastáz Polášek (1923–2015)

Anastáz Polášek se narodil 6. listopadu 1923 v Drozdově u Rudy nad Moravou, v rodině domkařů. Po dokončení obecné školy zatoužil být knězem a v roce 1935 požádal o přijetí do kapucínského internátního gymnázia v Třebíči (tzv. serafínské školy). V roce 1940 vstoupil do noviciátu, o rok později složil své první sliby a v roce 1945 sliby doživotní. Na kněze byl vysvěcen v roce 1948.

O rok později byl poslán do kláštera v Olomouci, kde ho v dubnu 1950 zastihla akce „K“. Státní bezpečnost ho spolu s dalšími bratry internovala v broumovském klášteře. V září 1950 byl povolán k Pomocným technickýcm praporům do Komárna a odtud pak do Sliače, kde byl nucen sloužit plných 40 měsíců.

Po propuštění si musel hledat civilní zaměstnání; pracoval jako dělník na pile v Hoštejně u Zábřeha. Do duchovní správy se mohl vrátit až v roce 1969 jako „administrativní síla na faře“ na Liberecku; sloužil také řeholním sestrám ve Vratislavicích. Od roku 1985 pak působil v kapucínském kostele u svatého Josefa v Praze na nám. Republiky, a to díky intervenci tehdejšího rektora P. Jana Lebedy. Sloužil rovněž v nedalekém salesiánském kostele Nalezení svatého Kříže, který stojí Na Příkopech.

Po obnovení kapucínské provincie byl krátce (1992–1994) magistrem studentů v Olomouci a pak dlouhá léta duchovním asistentem našich sester klarisek-kapucínek ve Šternberku (1994–2005). Poslední část svého života strávil v klášteře na Hradčanech. Zemřel v neděli 17. května 2015, v předvečer provinční volební kapituly. Poslední rozloučení se konalo 22. května v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech (fotogalerie).

  • Narození: 6. listopadu 1923
  • Vstup do řádu (obláčka): 1. srpna 1940
  • Věčné sliby: 5. srpna 1945
  • Kněžské svěcení: 20. června 1948
  • Úmrtí: 17. května 2015
  • Pohřben v kapucínském hrobě na hřbitově v Praze na Břevnově.
Přejít nahoru